צבעים [צבעות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אָפֹר אפור, אֲפֹרָה* אפורה*
* במילון המקורי כתוב: אֲפוֹרָה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אֲפֹרִי* אפורי*
* במילון המקורי כתוב: אֲפוֹרִי
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סַב-דַּר* סב-דר*
* במילון המקורי כתוב: סָב-דַּר
רווח: "אפור פנינה"
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סַב-עוֹפֶרֶת* סב-עופרת*
* במילון המקורי כתוב: סָב-עוֹפֶרֶת
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סַב-פֶּלֶד* סב-פלד*
* במילון המקורי כתוב: סָב-פֶּלֶד
המונח המעודכן: אָפֹר פְּלָדִי; רווח: אָפֹר פְּלָדָה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סָב* סב*
* במילון המקורי כתוב: סִיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הֵסִיב* הסיב* פעל יוצא
* במילון המקורי כתוב: הָסִיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הֵסִיב* הסיב* פעל עוֹמד
הִסְתַּיֵּב הסתייב הפך שׂיבה, הלך והסיב בהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הָסִיב
דלג למונחים