צבעים [צבעות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הַלְבָּנָה הלבנה הפיכת צבע אחר ללבן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
חִוֵּר חיוור רק ביחס לפנים
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
חָוַר* חוור*
* במילון המקורי כתוב: חָוֹר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לַבָּן לבן כובס לבנים, מגהץ בגדים
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לָבָן לבן סמיכות לְבַן או לְבֶן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לָבָן אָפֹר* לבן אפור*
* במילון המקורי כתוב: לָבָן אָפוֹר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן דַּר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן כֶּסֶף
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן שַׁיִשׁ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן שֶׁלֶג
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִבְנָה לבנה בסמיכות לשׁם עצם אחר כמו "לבנת הספיר"
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִבְנַת טִיטָן* לבנת טיטן*
* במילון המקורי כתוב: לִבְנַת טִיטַן
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לוֹבֵן לובן עוֹשׂה לבנים
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִבֵּן* ליבן*
* במילון המקורי כתוב: לַבֵּן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִלְבִּין* הלבין* הפך לבן (פועל עומד)
הִתְלַבֵּן התלבן העשׂוֹת לבן בהדרגה, הלך והלבין
* במילון המקורי כתוב: הלבּין
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִלְבִּין* הלבין* בענינים רוחניים, פועל יוֹצא
* במילון המקורי כתוב: הלבּין
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִלְבִּין* הלבין* רק ביחס לפנים
* במילון המקורי כתוב: הלבּין
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִכָּה לָבָן* ליכה לבן*
* במילון המקורי כתוב: לַכּוֹת לָבָן
דלג למונחים