דקדוק [בלשנות] (תרצ"ו, תרצ"ז, תש"ג)

סינון
העתק
חלופות תקניות : גִּזָּרוֹן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵטִימוֹלוֹגְיָה (לועזי)
להרחבה
העתק
בלשנות ( תש"ג)
חָרִיג חריג אין הוועדה מתנגדת להבעת העניין בדרך השלילה, כגון: לא-סדיר, שאינו סדיר, אבל עדיף ממנו המונח הפשוט. וכדי שיהא המונח מקביל לניגודו בצורה, נקבע: חריג לעומת סדיר
המונח המעודכן: לֹא סָדִיר.
העתק
בלשנות ( תש"ג)
מִלַּת חִיּוּב מילת חיוב מלית תשמש רק במשמעות "מלה זעירה", ולא כשם סוג דקדוקי
העתק
בלשנות ( תש"ג)
מִלַּת שְׁלִילָה מילת שלילה מלית תשמש רק במשמעות "מלה זעירה", ולא כשם סוג דקדוקי
העתק
בלשנות ( תש"ג)
תֹּאַר הַפֹּעַל תואר הפועל ובצירופים תושמט מלת "הפועל", כגון: תואר הזמן, תואר המקום, תיאור האופן וכיו"ב
העתק
בלשנות ( תש"ג)
תֵּאוּר הַפֹּעַל תיאור הפועל ובצירופים תושמט מלת "הפועל", כגון: תואר הזמן, תואר המקום, תיאור האופן וכיו"ב
העתק
בלשנות ( תש"ג)
מִשְׁפַּט תֵּאוּר הַפֹּעַל משפט תיאור הפועל ובצירופים תושמט מלת "הפועל", כגון: תואר הזמן, תואר המקום, תיאור האופן וכיו"ב
העתק
בלשנות ( תש"ג)
מָקוֹר מִתְחַבֵּר מקור מתחבר מבחינים מקור מתחבר נפרד, כגון: אוהב לשמוע, ומקור מתחבר נסמך, כגון: בנסוע הארון, בשכבו וכדומה
העתק
בלשנות ( תש"ג)
מִשְׁפַּט יִחוּד משפט ייחוד מִשְׁפָּט שחלק ממנו מבודד, עומד בראש. החלק העומד בראש ייקרא חלק יִחוּד, כגון: החכם עיניו בראשו.
העתק
בלשנות ( תש"ג)
אֵיבָר איבר משפט שהוא חלק של משפט מקיף אחר, כגון של משפט מורכב או מחובר או של מחזורת
העתק
חלופות תקניות : הֶשְׁמֵט
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיפְּסִיס (לועזי), אֵלִיפְּסָה (לועזי)
להרחבה
דלג למונחים