דקדוק [בלשנות] (תרצ"ו, תרצ"ז, תש"ג)

סינון
העתק
חלופות תקניות : גִּזָּרוֹן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵטִימוֹלוֹגְיָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : גיזרון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אטימולוגיה (לועזי)
להרחבה
העתק
בלשנות ( תש"ג, 1943)
חָרִיג חריג אין הוועדה מתנגדת להבעת העניין בדרך השלילה, כגון: לא-סדיר, שאינו סדיר, אבל עדיף ממנו המונח הפשוט. וכדי שיהא המונח מקביל לניגודו בצורה, נקבע: חריג לעומת סדיר
המונח המעודכן: לֹא סָדִיר
העתק
חלופות תקניות : מוּסָפִית
להרחבה
חלופות תקניות : מוספית
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : עֵרֶךְ הַפְלָגָה
להרחבה
חלופות תקניות : ערך הפלגה
להרחבה
העתק
בלשנות ( תש"ג, 1943)
מִלַּת חִיּוּב מילת חיוב מלית תשמש רק במשמעות "מלה זעירה", ולא כשם סוג דקדוקי
העתק
בלשנות ( תש"ג, 1943)
מִלַּת שְׁלִילָה מילת שלילה מלית תשמש רק במשמעות "מלה זעירה", ולא כשם סוג דקדוקי
העתק
בלשנות ( תש"ג, 1943)
תֹּאַר הַפֹּעַל תואר הפועל ובצירופים תושמט מלת "הפועל", כגון: תואר הזמן, תואר המקום, תיאור האופן וכיו"ב
העתק
בלשנות ( תש"ג, 1943)
תֵּאוּר הַפֹּעַל תיאור הפועל ובצירופים תושמט מלת "הפועל", כגון: תואר הזמן, תואר המקום, תיאור האופן וכיו"ב
העתק
בלשנות ( תש"ג, 1943)
מִשְׁפַּט תֵּאוּר הַפֹּעַל משפט תיאור הפועל ובצירופים תושמט מלת "הפועל", כגון: תואר הזמן, תואר המקום, תיאור האופן וכיו"ב
העתק
בלשנות ( תש"ג, 1943)
מָקוֹר מִתְחַבֵּר מקור מתחבר מבחינים מקור מתחבר נפרד, כגון: אוהב לשמוע, ומקור מתחבר נסמך, כגון: בנסוע הארון, בשכבו וכדומה
העתק
בלשנות ( תש"ג, 1943)
מִשְׁפַּט יִחוּד משפט ייחוד מִשְׁפָּט שחלק ממנו מבודד, עומד בראש. החלק העומד בראש ייקרא חלק יִחוּד, כגון: החכם עיניו בראשו
העתק
בלשנות ( תש"ג, 1943)
אֵיבָר איבר משפט שהוא חלק של משפט מקיף אחר, כגון של משפט מורכב או מחובר או של מחזורת
העתק
חלופות תקניות : הֶשְׁמֵט
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיפְּסִיס (לועזי), אֵלִיפְּסָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : השמט
מונחים נוספים באותה המשמעות: אליפסיס (לועזי), אליפסה (לועזי)
להרחבה
העתק
דלג למונחים