דקדוק [בלשנות] (תרצ"ו, תרצ"ז, תש"ג)

סינון
העתק
חלופות תקניות : גִּזָּרוֹן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵטִימוֹלוֹגְיָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : גיזרון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אטימולוגיה (לועזי)
להרחבה
העתק
בלשנות (תש"ג, 1943)
חָרִיג חריג אין הוועדה מתנגדת להבעת העניין בדרך השלילה, כגון: לא-סדיר, שאינו סדיר, אבל עדיף ממנו המונח הפשוט. וכדי שיהא המונח מקביל לניגודו בצורה, נקבע: חריג לעומת סדיר
המונח המעודכן: לֹא סָדִיר
העתק
חלופות תקניות : מוּסָפִית
להרחבה
חלופות תקניות : מוספית
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : עֵרֶךְ הַפְלָגָה
להרחבה
חלופות תקניות : ערך הפלגה
להרחבה
העתק
בלשנות (תש"ג, 1943)
מִלַּת חִיּוּב מילת חיוב מלית תשמש רק במשמעות "מלה זעירה", ולא כשם סוג דקדוקי
העתק
בלשנות (תש"ג, 1943)
מִלַּת שְׁלִילָה מילת שלילה מלית תשמש רק במשמעות "מלה זעירה", ולא כשם סוג דקדוקי
העתק
בלשנות (תש"ג, 1943)
תֹּאַר הַפֹּעַל תואר הפועל ובצירופים תושמט מלת "הפועל", כגון: תואר הזמן, תואר המקום, תיאור האופן וכיו"ב
העתק
בלשנות (תש"ג, 1943)
תֵּאוּר הַפֹּעַל תיאור הפועל ובצירופים תושמט מלת "הפועל", כגון: תואר הזמן, תואר המקום, תיאור האופן וכיו"ב
העתק
בלשנות (תש"ג, 1943)
מִשְׁפַּט תֵּאוּר הַפֹּעַל משפט תיאור הפועל ובצירופים תושמט מלת "הפועל", כגון: תואר הזמן, תואר המקום, תיאור האופן וכיו"ב
העתק
בלשנות (תש"ג, 1943)
מָקוֹר מִתְחַבֵּר מקור מתחבר מבחינים מקור מתחבר נפרד, כגון: אוהב לשמוע, ומקור מתחבר נסמך, כגון: בנסוע הארון, בשכבו וכדומה
העתק
בלשנות (תש"ג, 1943)
מִשְׁפַּט יִחוּד משפט ייחוד מִשְׁפָּט שחלק ממנו מבודד, עומד בראש. החלק העומד בראש ייקרא חלק יִחוּד, כגון: החכם עיניו בראשו
העתק
בלשנות (תש"ג, 1943)
אֵיבָר איבר משפט שהוא חלק של משפט מקיף אחר, כגון של משפט מורכב או מחובר או של מחזורת
העתק
חלופות תקניות : הֶשְׁמֵט
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיפְּסִיס (לועזי), אֵלִיפְּסָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : השמט
מונחים נוספים באותה המשמעות: אליפסיס (לועזי), אליפסה (לועזי)
להרחבה
דלג למונחים