תיאטרון (ת"ש)

סינון
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בִּטֵּל* ביטל*, בִּטֵּל כַּעֲפַר הָאָרֶץ* ביטל כעפר הארץ*
* במילון המקורי כתוב: בַּטֵּל
* במילון המקורי כתוב: בַּטֵּל כַּעֲפַר הָאָרֶץ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בִּקֵּר* ביקר*
* במילון המקורי כתוב: בַּקֵּר
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֵידָד הידד, יִישַׁר כּוֹחַ!* יישר כוח!*
* במילון המקורי כתוב: יִישַׁר כֹּחַ!
הניקוד שנקבע באקדמיה: יִשַּׁר כּוֹחַ (יישר מן השורש שׁר"ר)
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶעֱרִיץ* העריץ*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲרֵץ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מָחָא כַּף* מחא כף*
* במילון המקורי כתוב: מָחוֹא כָּף
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מָשַׁךְ קָהָל* משך קהל*
* במילון המקורי כתוב: מָשׁוֹךְ קָהָל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
נָחַל מַפָּלָה* נחל מפלה*
* במילון המקורי כתוב: נָחוֹל מַפָּלָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
צִפְצֵף עַל* צפצף על*
* במילון המקורי כתוב: צַפְצֵף עַל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קָרָא אֶל הַבִּימָה* קרא אל הבימה*
* במילון המקורי כתוב: קָרוֹא אֶל הַבִּימָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קְרִיאַת הֵידָד קריאת הידד, קְרִיאַת יִישַׁר כּוֹחַ* קריאת יישר כוח*
* במילון המקורי כתוב: קְרִיאַת יִישַׁר כֹּחַ
הניקוד שנקבע באקדמיה: יִשַּׁר כּוֹחַ (יישר מן השורש שׁר"ר)
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
שָׁרַק לְ-* שרק ל-*
* במילון המקורי כתוב: שָׁרוֹק לְ-
דלג למונחים