תיאטרון (ת"ש)

סינון
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אוֹצַר תִּלְבּוֹשׁוֹת* אוצר תלבושות*
* במילון המקורי כתוב: אוֹצַר תִּלְבֹּשׁוֹת
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֵסִיר מַסֵּכָה* הסיר מסכה*, הֵסִיר מַסֵּכָה מֵעַל* הסיר מסכה מעל*
* במילון המקורי כתוב: הָסֵר מַסֵּכָה
* במילון המקורי כתוב: הָסֵר מַסֵּכָה מֵעַל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
חִלּוּף תִּלְבּוֹשׁוֹת* חילוף תלבושות*
* במילון המקורי כתוב: חִלּוּף תִּלְבֹּשׁוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מָחָה* מחה*, מָחָה פִּרְכּוּס* מחה פרכוס*
* במילון המקורי כתוב: מָחֹה
* במילון המקורי כתוב: מָחֹה פִּרְכּוּס
עדכון: רווח הֲסָרַת אִפּוּר
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: נֶשֶׁף מַסֵּכוֹת (רווח בציבור)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: נשף מסכות (רווח בציבור)
להרחבה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַרְכּוֹף מרכוף, קוֹתוּרְנוּס* קותורנוס*
* במילון המקורי כתוב: קוֹתֻרְנוֹס
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
סַרְגֵּלַיִם* סרגליים*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגִּלַּיִם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
סָרָק* סרק*, סִקְרָה סקרה
* במילון המקורי כתוב: סְרָק
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
פִּרְכֵּס* פרכס*
* במילון המקורי כתוב: פַּרְכֵּס
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
שָׂם מַסֵּכָה עַל פָּנִים* שם מסכה על פנים*
* במילון המקורי כתוב: שִׂים מַסֵּכָה עַל פָּנִים
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
תִּסְרֵק* תסרק*, הִסְרִיק* הסריק*
* במילון המקורי כתוב: תַּסְרֵק
* במילון המקורי כתוב: הַסְרֵק
דלג למונחים