תיאטרון (ת"ש)

סינון
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בֵּיבָר* ביבר*
* במילון המקורי כתוב: בִּיבָר
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶרְאָה* הראה*
* במילון המקורי כתוב: הַרְאֵה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
לוּדָר לודר, גְּלַדְיָאטוֹר* גלדיאטור*
* במילון המקורי כתוב: גְּלָדִיאָטוֹר
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הערת המזכירות המדעית: כיום משמש לֻלְיָנוּת (ובאנגלית, acrobatics)
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מוּקְיוֹן* מוקיון*
* במילון המקורי כתוב: מֻקְיוֹן
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הערת המזכירות המדעית: כיום משמש לֻלְיָן
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
תַּעֲלוּלֵי מוּקְיוֹנִים* תעלולי מוקיונים*
* במילון המקורי כתוב: תַּעֲלוּלֵי מֻקְיוֹנִים
דלג למונחים