תיאטרון (ת"ש)

סינון
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אוֹפֵּרָה* אופרה*
* במילון המקורי כתוב: אָפֵּרָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אוֹפֵּרָה קוֹמִית* אופרה קומית*
* במילון המקורי כתוב: אָפֵּרָה קוֹמִית
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אוֹפֵּרָה קָמֵרִית* אופרה קמרית*
* במילון המקורי כתוב: אָפֵּרָה קַמֶּרִית
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אוֹפֵּרַת פְּאֵר* אופרת פאר*
* במילון המקורי כתוב: אָפֵּרַת פְּאֵר
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אוֹפֵּרַת שִׂיחַ* אופרת שיח*, אוֹפֵּרַת שִׂיחָה* אופרת שיחה*
* במילון המקורי כתוב: אָפֵּרַת שִׂיחַ
* במילון המקורי כתוב: אָפֵּרַת שִׂיחָה
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אוֹפֵּרָתִי* אופרתי*
* במילון המקורי כתוב: אָפֵּרָתִי
עדכון: כיום מקובל אוֹפֵּרָאִי
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
משמשים: מְחַבֵּר לִבְרִית, לִבְרִיתָן
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מְחַבֵּר אוֹפֵּרוֹת* מחבר אופרות*
* במילון המקורי כתוב: מְחַבֵּר אָפֵּרוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֶה מוּזִיקָלִי* מחזה מוזיקלי*, דְּרָמָה מוּזִיקָלִית* דרמה מוזיקלית*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֶה מוּסִיקָאִי
* במילון המקורי כתוב: דְּרָמָה מוּסִיקָאִית
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
סִפְרוֹן ספרון, קֻנְטְרֵס* קונטרס*
* במילון המקורי כתוב: קֻנְטְרָס
המונח המעודכן: לִבְרִית
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
שִׁיר חֲלִיפוֹת שיר חליפות בזאת מתחלף המונח "מענית", מונחי השירה, לשוננו ז, 304
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בָּס* בס*
* במילון המקורי כתוב: בַּס
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בְּרִיּוֹ* בריו*
* במילון המקורי כתוב: בְּרִיאוֹ
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
דִּיסְקַנְט* דיסקנט*
* במילון המקורי כתוב: דִּסְקַנְטְ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הוֹצִיא אֶת הַקּוֹל* הוציא את הקול*, הֵתֵם אֶת הַקּוֹל* התם את הקול*
* במילון המקורי כתוב: הוֹצֵא אֶת הַקּוֹל
* במילון המקורי כתוב: הָתֵם אֶת הַקּוֹל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הָלַךְ וְגָוַע* הלך וגווע*, נָדַם* נדם*
* במילון המקורי כתוב: הָלוֹךְ וְגָווֹעַ
* במילון המקורי כתוב: הִדּוֹם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶעְתִּיק* העתיק*, הֶעְתִּיק תַּפְקִידִים* העתיק תפקידים*
* במילון המקורי כתוב: הַעְתֵּק
* במילון המקורי כתוב: הַעְתֵּק תַּפְקִידִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִרְעִים* הרעים*, רָעַם* רעם*
* במילון המקורי כתוב: הַרְעֵם
* במילון המקורי כתוב: רָעוֹם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מָשַׁךְ* משך*, מָשַׁךְ אֶת הַקּוֹל* משך את הקול*
* במילון המקורי כתוב: מָשׁוֹךְ
* במילון המקורי כתוב: מָשׁוֹךְ אֶת הַקּוֹל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
חִבֵּר נְגִינָה לַשִּׁיר* חיבר נגינה לשיר*, חִבֵּר נְעִימָה לַשִּׁיר* חיבר נעימה לשיר*
* במילון המקורי כתוב: חַבֵּר נְגִינָה לַשִּׁיר
* במילון המקורי כתוב: חַבֵּר נְעִימָה לַשִּׁיר
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מוּזִיקַאי* מוזיקאי*
* במילון המקורי כתוב: מוּסִיקַאי
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מוּזִיקָה* מוזיקה*
* במילון המקורי כתוב: מוּסִיקָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מוּזִיקָה שֶׁל לְוַאי* מוזיקה של לוואי*, לְוַאי מוּזִיקָלִי* לוואי מוזיקלי*
* במילון המקורי כתוב: מוּסִיקָה שֶׁל לְוַאי
* במילון המקורי כתוב: לְוַאי מוּסִיקָלִי
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מֵצוֹסוֹפְּרָן* מצוסופרן*
* במילון המקורי כתוב: מֶצוֹסָפְּרָנוֹ
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
סוֹפְּרָנוֹ* סופרנו*
* במילון המקורי כתוב: סָפְּרָנוֹ
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
פָּתַח* פתח*, פָּתַח בִּצְלִיל* פתח בצליל*
* במילון המקורי כתוב: פָּתוֹחַ
* במילון המקורי כתוב: פָּתוֹחַ בִּצְלִיל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
שַׁרְבִיט הַמְּנַצֵּחַ* שרביט המנצח*
* במילון המקורי כתוב: שַׁרְבִיט הַמְנַצֵּחַ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בָּלֵט* בלט*
* במילון המקורי כתוב: בַּלֶּט
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בָּלֵטָנִית* בלטנית*
* במילון המקורי כתוב: בַּלֶּטָנִית
עדכון: רווח רַקְדָנִית בָּלֵט
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִבִּיעַ בִּתְנוּעוֹת* הביע בתנועות*
* במילון המקורי כתוב: הַבֵּעַ בִּתְנוּעוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
לַהֲקַת הַבָּלֵט* להקת הבלט*
* במילון המקורי כתוב: לַהֲקַת הַבַּלֶּט
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
רַב בָּלֵט* רב בלט*, רַב בָּלֵטִים* רב בלטים*
* במילון המקורי כתוב: רַב בַּלֶּט
* במילון המקורי כתוב: רַב בַּלֶּטִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
רַקְדָן* רקדן*
* במילון המקורי כתוב: רַקְדָּן
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
רַקְדָנִית רָאשִׁית* רקדנית ראשית*, רַקְדָנִית רִאשׁוֹנָה* רקדנית ראשונה*
* במילון המקורי כתוב: רַקְדָּנִית רָאשִׁית
* במילון המקורי כתוב: רַקְדָּנִית רִאשׁוֹנָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
שִׂמְלָנִית שֶׁל בָּלֵט* שמלנית של בלט*
* במילון המקורי כתוב: שִׂמְלָנִית שֶׁל בַּלֶּט
דלג למונחים