תיאטרון (ת"ש)

סינון
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶעֱלָה עַל הַבִּימָה* העלה על הבימה* נושא
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה עַל הַבִּימָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הָפַךְ לִדְרָמָה* הפך לדרמה*, הִמְחִיז* המחיז*
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ לִדְרָמָה
* במילון המקורי כתוב: הַמְחֵז
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִרְשָׁה* הרשה*
* במילון המקורי כתוב: הַרְשֵׁה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִתְאִים* התאים*
* במילון המקורי כתוב: הַתְאֵם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טֶטְרָלוֹגְיָה* טטרלוגיה*
* במילון המקורי כתוב: טֶטְרָלוֹגִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרִילוֹגְיָה* טרילוגיה*
* במילון המקורי כתוב: טְרִילוֹגִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מְחַבֵּר טְרָגֶדְיוֹת* מחבר טרגדיות*
* במילון המקורי כתוב: מְחַבֵּר טְרָגֵדִיּוֹת
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
סִדֵּר* סידר*
* במילון המקורי כתוב: סַדֵּר
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶעֱלָה הַמָּסָךְ* העלה המסך*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה הַמָּסָךְ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
סָגַר הַמָּסָךְ* סגר המסך*
* במילון המקורי כתוב: סָגוֹר הַמָּסָךְ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶאֱפִיל* האפיל*
* במילון המקורי כתוב: הַאֲפֵל
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶאָרָה מִן הַצַּד* הארה מן הצד*
* במילון המקורי כתוב: הֲאָרָה מִן הַצַּד
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶאָרַת הַסִּפּוּן* הארת הסיפון*, הֶאָרָה עִלִּית* הארה עילית*
* במילון המקורי כתוב: הֲאָרַת הַסִּפּוּן
* במילון המקורי כתוב: הֲאָרָה עִלִּית
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
פַּעֲלוּלֵי הֶאָרָה* פעלולי הארה*
* במילון המקורי כתוב: פַּעֲלוּלֵי הֲאָרָה
דלג למונחים