תיאטרון (ת"ש)

סינון
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אַחְדוּת* אחדות*, שָׁלוֹשׁ אַחְדוּיוֹת* שלוש אחדויות*
* במילון המקורי כתוב: אַחְדּוּת
* במילון המקורי כתוב: שָׁלוֹשׁ אַחְדֻּיּוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אָלֵגוֹרְיָה* אלגוריה*, מִשּׁוּל מישול
* במילון המקורי כתוב: אַלֵּגוֹרִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בִּלְתִּי דְּרָמָטִי* בלתי דרמטי*
* במילון המקורי כתוב: בִּלְתִּי דְּרָמָתִי
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
דּוּ-מַשְׁמָעוּת* דו-משמעות*
* במילון המקורי כתוב: דּוּ-מִשְׁמָעוּת
העתק
חלופות תקניות : תַּעְתּוּעַ, אַשְׁלָיָה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִילוּזְיָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : תעתוע, אשליה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אילוזיה (לועזי)
להרחבה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טִיפּוּס* טיפוס*
* במילון המקורי כתוב: טִפּוּס
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טִיפּוּסִי* טיפוסי*
* במילון המקורי כתוב: טִפּוּסִי
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מִשְׁתַּמֵּעַ לִשְׁתֵּי פָּנִים* משתמע לשתי פנים*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁתַּמֵּעַ לִשְׁתֵּי פָנִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
עִקֵּם* עיקם*
* במילון המקורי כתוב: עַקֵּם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
עִרְבּוּבְיָה* ערבוביה*
* במילון המקורי כתוב: עִרְבּוּבִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
עָשָׂה פָּרוֹדְיָה* עשה פרודיה*
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה פָּרוֹדִיָּה
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
פָּרוֹדְיָה* פרודיה*
* במילון המקורי כתוב: פָּרוֹדִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
פַּתְשֶׁגֶן הַמַּחֲזֶה פתשגן המחזה התוכן הכללי שעליו נוסד המחזה, והוא נכתב בידי המחבר
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרָגֶדְיָה* טרגדיה*
* במילון המקורי כתוב: טְרָגֵדִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרָגֶדְיָה בַּאֲלֶכְּסַנְדְּרוֹנִים* טרגדיה באלכסנדרונים*
* במילון המקורי כתוב: טְרָגֵדִיָּה בַּאֲלֶכְסַנְדְּרוֹנִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרָגֶדְיָה מַקְהֵלִית* טרגדיה מקהלית*, טְרָגֶדְיָה שֶׁל מַקְהֵלָה* טרגדיה של מקהלה*
* במילון המקורי כתוב: טְרָגֵדִיָּה מַקְהֵלִית
* במילון המקורי כתוב: טְרָגֵדִיָּה שֶׁל מַקְהֵלָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרָגֶדְיָה שֶׁל גּוֹרָל* טרגדיה של גורל*
* במילון המקורי כתוב: טְרָגֵדִיָּה שֶׁל גּוֹרָל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
טְרָגִיקוֹמֶדְיָה* טרגיקומדיה*
* במילון המקורי כתוב: טְרָגִיקָוֹמֵדִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַעֲמַד מוּקְיוֹנִים* מעמד מוקיונים*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲמַד מֻקְיוֹנִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֶה לְפֶּנְטָקוֹסְטָה* מחזה לפנטקוסטה*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֶה לְפֶנְטָקוֹסְטָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֶה לְפַסְחָא* מחזה לפסחא*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֶה לְפַסְחָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה בֵּינַיִם* מחזה ביניים*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה בֵינַיִם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה בְּכִית* מחזה בכית*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה בְכִית
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה פִּתְגָּם* מחזה פתגם*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה פִתְגָּם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה קָמֵרָה* מחזה קמרה*, מַחֲזֶה קָמֵרִי* מחזה קמרי*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה קַמֶּרָה
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֶה קַמֶּרִי
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה תִּלְבּוֹשׁוֹת* מחזה תלבושות*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה תִלְבֹּשׁוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה תַּלְמִידִים* מחזה תלמידים*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה תַלְמִידִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה תַּפְאוּרָה* מחזה תפאורה*, מַחֲזֵה תַּפְאוּרוֹת* מחזה תפאורות*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה תַפְאוּרָה
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה תַפְאוּרוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה תְּקוּמָה* מחזה תקומה*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה תְקוּמָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מֵלוֹדְרָמָה* מלודרמה*
* במילון המקורי כתוב: מֶלוֹדְרָמָה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַעֲרָכוֹן* מערכון*
* במילון המקורי כתוב: מַעַרְכוֹן
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה מִנֵּהּ וּבֵהּ* קומדיה מניה וביה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה מִנֵּהּ וּבֵהּ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה רוֹמֶזֶת* קומדיה רומזת*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה רוֹמֶזֶת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל אוֹפִי* קומדיה של אופי*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל אוֹפִי
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל הַזְּמַן* קומדיה של הזמן*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל הַזְּמָן
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל טָעוּיוֹת* קומדיה של טעויות*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל טָעֻיּוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל מִדּוֹת* קומדיה של מידות*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל מִדּוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל מְסִבּוֹת* קומדיה של מסיבות*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל מְסִבּוֹת
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קוֹמֶדְיָה שֶׁל נַאֲפוּפִים* קומדיה של נאפופים*
* במילון המקורי כתוב: קוֹמֵדִיָּה שֶׁל נַאֲפוּפִים
דלג למונחים