מתמטיקה פשוטה (תרצ"ג)

סינון
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
רַדְיָאן* רדיאן*
* במילון המקורי כתוב: רָדִיָּן
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הָפַךְ* הפך* יחידות שׁטה אחת לאלו שׁל אחרת
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ

to convert to convert from one system to another
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
טַנְגֵּנְס* טנגנס*
* במילון המקורי כתוב: טַנְגֶנְס
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קוֹטַנְגֵּנְס* קוטנגנס*
* במילון המקורי כתוב: קוֹטַנְגֶנְסְ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קוֹסֵקַנְס* קוסקנס*
* במילון המקורי כתוב: קוֹסֶקַנְסְ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
סֵקַנְס* סקנס*
* במילון המקורי כתוב: סֶקַנְס
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
סִינוּס הִיפֶּרְבּוֹלִי* סינוס היפרבולי*
* במילון המקורי כתוב: סִינוּס הִפֶּרְבּוֹלִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
טַנְגֵּנְס הִיפֶּרְבּוֹלִי* טנגנס היפרבולי*
* במילון המקורי כתוב: טַנְגֶנְס הִפֶּרְבּוֹלִי
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
תֵּאוֹדוֹלִיט* תאודוליט*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיאוֹדוֹלִיט
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: צֹמֶת, צֹמֶת גְּבָהִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
גֹּדֶל קוֹמְפְּלֶקְסִי* גודל קומפלקסי*
* במילון המקורי כתוב: גֹּדֶל קוֹמְפְּלֶכְּסִי
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
חֲזָקוֹת עוֹלוֹת* חזקות עולות*
* במילון המקורי כתוב: חֶזְקוֹת עוֹלוֹת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
חֲזָקוֹת יוֹרְדוֹת* חזקות יורדות*
* במילון המקורי כתוב: חֶזְקוֹת יוֹרְדוֹת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
חֲלָקִים פְּרוֹפּוֹרְצִיּוֹנִיִּים* חלקים פרופורציוניים*
* במילון המקורי כתוב: חֲלָקִים פְּרוֹפּוֹרְצְיוֹנִיִּים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
לוֹגָרִיתְם פָּשׁוּט* לוגריתם פשוט*
* במילון המקורי כתוב: לוֹגָרִיתְמוּס פָּשׁוּט
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
לוֹגָרִיתְם טִבְעִי* לוגריתם טבעי*
* במילון המקורי כתוב: לוֹגָרִיתְמוּס טִבְעִי
דלג למונחים