מתמטיקה פשוטה (תרצ"ג)

סינון
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
סַרְגֵּל* סרגל*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגָּל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
נֶפַח* נפח*
* במילון המקורי כתוב: נֵפַח
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מֵמַד* ממד*
* במילון המקורי כתוב: מֵמָד
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
תֵּאֵר* תיאר*
* במילון המקורי כתוב: תָּאֵר
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: שְׁוֵה רֹחַק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
עָקֹם* עקום* מעקם
* במילון המקורי כתוב: עָקוּם
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קַו עָקֹם* קו עקום*
* במילון המקורי כתוב: קַו עָקוּם
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
סִמֵּן* סימן*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קָדְקוֹד שֶׁל זָוִית* קודקוד של זווית*
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד שֶׁל זָוִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: שָׁוֶה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
חָתַךְ* חתך*
* במילון המקורי כתוב: חָתוֹךְ
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הָלַךְ וְגָדַל* הלך וגדל*
* במילון המקורי כתוב: הָלֹךְ וְגָדוֹל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הָלַךְ וּפָחַת* הלך ופחת*
* במילון המקורי כתוב: הָלֹךְ וּפָחֹת
המונח המעודכן: יָרַד, פָּחַת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
רַדְיוּס* רדיוס*, חֲצִי קֹטֶר חצי קוטר
* במילון המקורי כתוב: רָדִיּוּס
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אִחֵד* איחד*
* במילון המקורי כתוב: אַחֵד
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: אֲלַכְסוֹן
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
חָצָה* חצה*
* במילון המקורי כתוב: חָצֹה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קָבַע* קבע*
* במילון המקורי כתוב: קָבוֹעַ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קְבִיעָה כְּלָלִית* קביעה כללית*
* במילון המקורי כתוב: קְבִיעָה כְלָלִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הָפַךְ* הפך*
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מָה שֶׁהָיָה לְהוֹכִיחַ* מה שהיה להוכיח*
* במילון המקורי כתוב: מַה שֶּׁהָיָה לְהוֹכִיחַ

Q.E.D. Q.E.D. "Quod erat demonstrandum"
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מָה שֶׁהָיָה לַעֲשׂוֹת* מה שהיה לעשות*
* במילון המקורי כתוב: מַה שֶּׁהָיָה לַעֲשׂוֹת

Q.E.F. Q.E.F. "Quod erat faciendum"
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אַקְסִיּוֹמָה* אקסיומה* מושׂכל ראשׁון
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הִקִּיף* הקיף*
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׂרְטֵט אֶת הַזָּוִית* שרטט את הזווית*
* במילון המקורי כתוב: שַׂרְטֵט אֶת הַזָּוִית
עדכון: גם סִרְטֵט...
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
חָג אֶת הַמַּעְגָּל* חג את המעגל*
* במילון המקורי כתוב: חוּג אֶת הַמַּעְגָּל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הֵנִיחַ לְאֹרֶךְ* הניח לאורך*
* במילון המקורי כתוב: הָנִיחַ לְאֹרֶךְ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
תֵּאֵר* תיאר*
* במילון המקורי כתוב: תָּאֵר
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הִמְשִׁיךְ קַו* המשיך קו*
* במילון המקורי כתוב: הַמְשֵׁךְ קַו
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אֹפֶן נִסְיוֹנִי* אופן ניסיוני*
* במילון המקורי כתוב: אוֹפֶן נִסְיוֹנִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׂרְטֵט קַו* שרטט קו*
* במילון המקורי כתוב: שַׂרְטֵט קַו
עדכון: גם סִרְטֵט...
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שִׂרְטֵט מַעְגָּל* שרטט מעגל*
* במילון המקורי כתוב: שַׂרְטֵט מַעְגָּל
עדכון: גם סִרְטֵט...
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
דִּיאַגְרָמָה* דיאגרמה*
* במילון המקורי כתוב: דִּיַּגְרָמָה
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: מְתֻמָּן
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קִבֵּל* קיבל*, הֵנִיחַ* הניח*
* במילון המקורי כתוב: קַבֵּל
* במילון המקורי כתוב: הָנִיחַ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
נִמְצָא מוּל* נמצא מול*
* במילון המקורי כתוב: הִמָּצֵא מוּל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הִסִּיעַ אֶת הַמְּשֻׁלָּשׁ לְשִׂרְטוּט* הסיע את המשולש לשרטוט*
* במילון המקורי כתוב: הַסִּיעַ אֶת הַמְּשֻׁלָּשׁ לְשִׂרְטוּט
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
שְׁתֵּי פָּנִים* שתי פנים*
* במילון המקורי כתוב: שְׁתֵּי פָנִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
טְרַפֵּז* טרפז*
* במילון המקורי כתוב: טְרַפֵּצִיָּה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מָשׁוֹחַ* משוח*
* במילון המקורי כתוב: מַשּׂוֹחַ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
פִּנְקַס הַמָּשׁוֹחַ* פנקס המשוח*
* במילון המקורי כתוב: פִּנְקַס הַמַּשּׂוֹחַ
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אֵלֵמֶנְטִים* אלמנטים*, חֲלָקִים חלקים
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶמֶנְטִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: צֹמֶת, צֹמֶת גְּבָהִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
מָקוֹם גֵּאוֹמֶטְרִי* מקום גאומטרי*
* במילון המקורי כתוב: מָקוֹם גֵּיאוֹמֶטְרִי
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
בְּאֹפֶן סִימֶטְרִי* באופן סימטרי*
* במילון המקורי כתוב: בְּאוֹפֶן סִימֶטְרִי
העתק
חלופות תקניות : זָוִית קְעוּרָה
להרחבה
חלופות תקניות : זווית קעורה
להרחבה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
פְּרוֹפּוֹרְצִיָּה* פרופורצייה*
* במילון המקורי כתוב: פְּרָפּוֹרְצִיָּה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אֵיבְרֵי הַיַּחַס* איברי היחס*
* במילון המקורי כתוב: אֶבְרֵי הַיַּחַס
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קִיצוֹנִים* קיצונים*
* במילון המקורי כתוב: קִיצּוֹנִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
פְּרוֹפּוֹרְצִיָּה מְמֻשֶּׁכֶת* פרופורצייה ממושכה*
* במילון המקורי כתוב: פְּרָפּוֹרְצִיָּה מְמֻשָּׁכָה
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן המשוער: סַרְגֵּל אֲלַכְסוֹנִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
הוֹפְכִיּוֹת* הופכיות*, נְקֻדּוֹת הוֹפְכִיּוֹת* נקודות הופכיות*
* במילון המקורי כתוב: הָפְכִּיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: נְקֻדּוֹת הָפְכִּיּוֹת
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
טֶטְרָהֶדְרוֹן* טטרהדרון*
* במילון המקורי כתוב: טֶיטְרָאֶדְרוֹן
המונח המעודכן: אַרְבָּעוֹן
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אוֹקְטָהֶדְרוֹן* אוקטהדרון*
* במילון המקורי כתוב: אוֹקְטָאֶדְרוֹן
עדכון: גם תְּמָנְיוֹן
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
צוּרָה קוֹנִית* צורה קונית*
* במילון המקורי כתוב: צוּרָה קוֹנָאִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קוֹנוּס יָשָׁר* קונוס ישר*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנוֹס יָשָׁר
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
קוֹנוּס קָטוּם* קונוס קטום*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנוֹס קָטוּם
דלג למונחים