מתמטיקה (ת"ש)

סינון
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קַו* קו*
* במילון המקורי כתוב: קָו
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
חָל* חל* הנקודה חלה מחוץ למעגל
* במילון המקורי כתוב: חוּל
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
חָלַף* חלף*, עָבַר אֶת* עבר את*
* במילון המקורי כתוב: חָלוֹף
* במילון המקורי כתוב: עָבוֹר אֶת
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
חָתַךְ* חתך*, נֶחְתַּךְ* נחתך* כמו ישרים נחתכים, חָתַךְ זא"ז* חתך זא"ז*
* במילון המקורי כתוב: חָתוֹךְ
* במילון המקורי כתוב: הֵחָתֵךְ
* במילון המקורי כתוב: חָתוֹךְ זא"ז
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
פָּרָדוֹקְס* פרדוקס*
* במילון המקורי כתוב: פָּרָדוֹקְסְ
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
פִּתַּח* פיתח*
* במילון המקורי כתוב: פַּתֵּחַ
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הִדְגִּים* הדגים*, הִצִּיג* הציג*
* במילון המקורי כתוב: הַדְגֵּם
* במילון המקורי כתוב: הַצֵּג
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הֶעֱבִיר בְּ* העביר ב* כגון: x ב 'x
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר בְּ
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
גַּג* גג* -
* במילון המקורי כתוב: גָּג
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מָחַק* מחק*
* במילון המקורי כתוב: מָחוֹק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הִסְגִּיר* הסגיר*
* במילון המקורי כתוב: הַסְגֵּר
המונח המעודכן: שָׂם בְּסוֹגְרַיִם, סִגֵּר
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
דָּן* דן*, נָשָׂא וְנָתַן* נשא ונתן*
* במילון המקורי כתוב: דּוּן
* במילון המקורי כתוב: נָשׂוֹא וְנָתוֹן
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
צִמְצֵם לְ* צמצם ל*, הֶעֱמִיד* העמיד* בעיה על בעיה
* במילון המקורי כתוב: צַמְצֵם לְ
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
פָּתַר לְגַבֵּי x* פתר לגבי x*, הִתִּיר לְגַבֵּי x* התיר לגבי x*
* במילון המקורי כתוב: פָּתוֹר לְגַבֵּי x
* במילון המקורי כתוב: הַתֵּר לְגַבֵּי x
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מש"ל מש"ל, מָה שֶׁרָצִינוּ לְהוֹכִיחַ* מה שרצינו להוכיח*
* במילון המקורי כתוב: מַה שֶּׁרָצִינוּ לְהוֹכִיחַ

Q.E.D. Q.E.D. quod erat demonstrandum
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
משל"ע משל"ע, מָה שֶׁרָצִינוּ לַעֲשׂוֹת* מה שרצינו לעשות*
* במילון המקורי כתוב: מַה שֶּׁרָצִינוּ לַעֲשׂוֹת

Q.E.F. Q.E.F. quod erat faciendum
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מַסְקָנָה* מסקנה*
* במילון המקורי כתוב: מַסְּקָנָה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
גָּרַר* גרר*
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹר
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
נָבַע* נבע*, יָצָא* יצא*
* במילון המקורי כתוב: נָבוֹעַ
* במילון המקורי כתוב: יָצוֹא
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אִשֵּׁר* אישר*, אִמֵּת* אימת*
* במילון המקורי כתוב: אַשֵּׁר
* במילון המקורי כתוב: אַמֵּת
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
בָּדַק* בדק*, בָּחַן* בחן*
* במילון המקורי כתוב: בָּדוֹק
* במילון המקורי כתוב: בָּחוֹן
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קִיֵּם* קיים*, מִלֵּא* מילא* משואה, הנחה, תנאי
* במילון המקורי כתוב: קַיֵּם
* במילון המקורי כתוב: מַלֵּא
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הָפַךְ* הפך*
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מַעֲרֶכֶת מערכת כגון: של פתרונות, משואות, שעורים וכו'
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קְבוּצָה* קבוצה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה

aggregate aggregate, set set e.g. point set
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אֵיבָר איבר סמ' אֵיבַר-, ר' אֵיבָרִים, סמ' אֵיבְרֵי-
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
כּוֹלֵל כולל
נִכְלַל* נכלל* פסיב
* במילון המקורי כתוב: הִכָּלֵל
המונח המעודכן: כָּלַל, הֵכִיל
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מֻפְרָד* מופרד*, זָר זר
* במילון המקורי כתוב: מָפְרָד
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מֻתְאָם* מותאם*
* במילון המקורי כתוב: מָתְאָם
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
פוּנְקְצִיָּה* פונקצייה*
* במילון המקורי כתוב: פֻנְקְצִיָּה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
פוּנְקְצִיָּה לֹא מְפֹרֶשֶׁת* פונקצייה לא מפורשת*, פוּנְקְצִיָּה סְתוּמָה* פונקצייה סתומה*
* במילון המקורי כתוב: פֻנְקְצִיָּה לֹא מְפֹרֶשֶׁת
* במילון המקורי כתוב: פֻנְקְצִיָּה סְתוּמָה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
פוּנְקְצִיָּה הֲפוּכָה* פונקצייה הפוכה*
* במילון המקורי כתוב: פֻנְקְצִיָּה הֲפוּכָה
המונח המעודכן: פֻנְקְצִיָּה הוֹפְכִית
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
פוּנְקְצִיָּה מֻרְכֶּבֶת* פונקצייה מורכבת* כלומר: ((f(g(x היא פונקצייה מורכבת, אך g נקרא פונקציה מְתַוֶּכֶת
* במילון המקורי כתוב: פֻנְקְצִיָּה מָרְכֶּבֶת
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הִשְׁתַּנָּה* השתנה*
* במילון המקורי כתוב: הִשְׁתַּנֵּה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
מִשְׁתַּנֶּה לֹא תָּלוּי* משתנה לא תלוי*, אַרְגּוּמֵנְט* ארגומנט*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁתַּנֶּה לֹא תָלוּי
* במילון המקורי כתוב: אַרְגּוּמֶנְטְ
העתק
חלופות תקניות : פָּרָמֵטֶר
להרחבה
חלופות תקניות : פרמטר
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : פָּרָמֶטְרִי
להרחבה
חלופות תקניות : פרמטרי
להרחבה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הֶעֱבִיר* העביר*, הֶעֱבִיר אֵיבָרִים* העביר איברים*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר אֵיבָרִים
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
סָדַר* סדר*
* במילון המקורי כתוב: סָדוֹר
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הָיָה עָרוּךְ* היה ערוך* לפי חזקות עולות וכיו"ב
* במילון המקורי כתוב: הָיֹה עָרוּךְ
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
קָדַם* קדם*
* במילון המקורי כתוב: קָדוֹם
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
יָרַד* ירד*, פָּחַת* פחת*
* במילון המקורי כתוב: יָרוֹד
* במילון המקורי כתוב: פָּחוֹת
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הֵמִיר* המיר*
* במילון המקורי כתוב: הָמֵר
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אָמַד* אמד*, שָׁם* שם* המלים: הערך, הערכה משמשות למושג bewerten, כלומר לעניין ערך מדויק
* במילון המקורי כתוב: אָמוֹד
* במילון המקורי כתוב: שׁוּם
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אָמַד מִלְּגַו* אמד מלגו*, שָׁם מִלְּגַו* שם מלגו*
* במילון המקורי כתוב: אָמֹד מִלְּגַו
* במילון המקורי כתוב: שׁוּם מִלְּגַו
חלופות תקניות : בִּיֵּן
להרחבה
חלופות תקניות : ביין
להרחבה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אָמַד מִלְּבַר* אמד מלבר*, שָׁם מִלְּבַר* שם מלבר*
* במילון המקורי כתוב: אָמֹד מִלְּבַר
* במילון המקורי כתוב: שׁוּם מִלְּבַר
חלופות תקניות : חִיֵּץ
להרחבה
חלופות תקניות : חייץ
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : בִּיּוּן
להרחבה
חלופות תקניות : ביון
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : חִיּוּץ
להרחבה
חלופות תקניות : חיוץ
להרחבה
העתק
העתק
דלג למונחים