גידול צאן [חקלאות] (תש"ב)

סינון
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
יִחוּם ייחום תופעה פיסיאולוגית של הנקבה הנעשית מוכשרת לרביעה; בערבית: חאיל
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
תָּבַע* תבע* בקש להירבע; בערבית: טלבּת
* במילון המקורי כתוב: תָּבוֹעַ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עָגַב* עגב* בקש לרבוע; בערבית: האג'
* במילון המקורי כתוב: עָגוֹב
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עָלָה* עלה* קפוץ (הזכר) לשם רביעה; בערבית: נט
* במילון המקורי כתוב: עָלֹה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
רָבַע* רבע* בערבית: ספד, דרבּ
* במילון המקורי כתוב: רָבוֹעַ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
נִרְבַּע* נרבע* בערבית: ספִדת
* במילון המקורי כתוב: הֵרָבֵעַ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
סְרוּת סרות סרחון כבד של התיישים בזמן הרביעה הפוגם בכל מאכל, גבינה וחלב, הנמצא בקרבתו; בערבית: זח'ומה, ראיחת אלתיס
דלג למונחים