גידול צאן [חקלאות] (תש"ב)

סינון
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מִכְלָה מכלה סמ' מִכְלַת; ר' מִכְלָאוֹת, סמ' מִכְלְאוֹת; כל מקום שכולאים בו צאן; שם כולל לדיר וסהר; בערבית: צירה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
דִּיר דיר ר' דִּירִים; בית או צריף מכוסה גג להלנת הצאן; הבניין שבמכלה; בערבית: בּית אלע'נם, מזרבּ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גְּדֵרָה גדרה ר' גְּדֵרוֹת, סמ' גִּדְרוֹת (ובכינויים: גְּדֵרוֹתַי וכו'); מקום גדור ובלתי מכוסה להלנת צאן; בערבית: זריבּה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מַאֲבוּס מאבוס רבים: מַאֲבוּסִים כלי שמאכילים בו צאן, והוא מורכב מן אבוס ומן סורג; בערבית: מעלף טואלה, מד'וד

combined feeding trough combined feeding trough for roughages and concentrates
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
אֵבוּס אבוס ר' אֲבוּסִים; כלי שאוכלות בו הבהמות, וכן חלק המאבוס ששם נמצא המזון המרוכז (גרגרים); בערבית: מעלף (ללחבּ וללח'ליטה)
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
סֹרֶג סורג ר' סְרָגִים; חלק המאבוס הדומה לסולמות, ובו מזון גס (קש); בערבית: מעלף אלתבּן ואלחשיש
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
רַהַט רהט ר' רְהָטִים; כלי להשקאת בהמות שדרכו זורמים מים; בערבית: חוד (מא ג'ארי)
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שֹׁקֶת שוקת ר' שְׁקָתוֹת, סמ' שִׁקֲתוֹת; כלי להשקאת בהמות שהמים עומדים בו; בערבית: ג'אבּיה
דלג למונחים