גידול צאן [חקלאות] (תש"ב)

סינון
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שְׁחוּזָה שחוזה ר' שְׁחוּזוֹת; רחלה שקושרים אליתה למעלה כדי שיעלה עליה האיל; במקורותינו נמצא גם המונח "כְּבוּנָה" הפך שחוזה, ואין לו שימוש בזמננו
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
סַרְסוּר* סרסור* ר' סַרְסוֹרִים; האיל המוצא את המתייחמות (בהרבעה מוסדרת); בערבית: מהיג'
* במילון המקורי כתוב: סַרְסוֹר
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
קָשׁוּר קשור נ' קְשׁוּרָה; החזק(ה) הרובע (המתייחמת) בתחילת העונה; בערבית: מבּכּר אלנזו
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עָטוּף עטוף נ' עֲטוּפָה; החלש(ה) הרובע (המתייחמת) בסוף העונה; בערבית: מתאח'ר אלנזו
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צוֹמֶקֶת צומקת ר' צוֹמְקוֹת; בעלת עטינים מקולקלים שאינם מייצרים חלב; בערבית: ג'דא
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צְרוּרָה צרורה ר' צְרוּרוֹת; עיזה או רחלה שעטיניה חסומים בפני עוּלים; בערבית: שמאל
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מָתוּג מתוג נ' מְתוּגָה; עוּל שמכניסים מתג בפיו לבל יינק; בערבית: מלג'ום
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עָקֹד עקוד נ' עֲקֻדָּה; בעל צמר לבן, ובו פסים שחורים; בערבית: מח'טט
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
נָקֹד נקוד נ' נְקֻדָּה; בעל צמר לבן, ובו נקודות שחורות קטנות; בערבית: מרקט
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
בָּרֹד ברוד נ' בְּרֻדָּה; בעל צמר לבן, ובו נקודות שחורות גדולות; בערבית: אבּרק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
טָלוּא טלוא נ' טְלוּאָה; בעל צמר לבן, ובו טלאים שחורים; בערבית: מבּקע
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שָׁחוּף שחוף נ' שְׁחוּפָה; שה שצבעו בין שחור ללבן; בערבית: רמאדי, אזרק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גּוֹזֵז גוזז נ' גּוֹזֶזֶת; כבש(ה) המצוין(ת) בשפע צמר; בערבית: משער, משערה
דלג למונחים