גידול צאן [חקלאות] (תש"ב)

סינון
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
נוֹקֵד נוקד ר' נוֹקְדִים; מגדל-צאן; בערבית: מרבּי
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
נַקְדּוּד נקדוד ר' נַקְדּוּדִים; צורת הקטנה של נוקד; מגדל-צאן בקנה מידה קטן
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
רוֹעֶה רועה ר' רוֹעִים; האיש השומר על בהמות במרעה; בערבית: ראעי
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
כַּרְזִיל כרזיל ר' כַּרְזִילִים; משתלם אצל רועה; בערבית: מתמרן
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צוֹעֵר צוער ר' צוֹעֲרִים; ילד העוזר על יד הרועה; בערבית: מלחק, אג'יר
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גַּזָּז גזז ר' גַּזָּזִים; מי שאומנותו לגזוז צאן; בערבית: ג'זאז
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
פַּטָּם פטם ר' פַּטָּמִים; מי שאומנותו לפטם בהמות; בערבית: מסמן
העתק
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מַקֵּל מקל ר' מַקְלוֹת; בערבית: ח'זראן, מַקֵּל חִזְרָן מקל חזרן
עדכון: ברבים מַקְּלוֹת
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
קֶלַע קלע ר' קְלָעִים; בערבית; מקלאע
העתק
דלג למונחים