גידול צאן [חקלאות] (תש"ב)

סינון
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מִקְנֶה מקנה שם כולל לרכוש בהמות; לגבי צאן ייאמר: מקנה צאן; בערבית: מואשי, חלאל
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צֹאן צאן, בְּהֵמָה דַּקָּה* בהמה דקה* שם כולל לעיזים ולכבשים; בערבית: אע'נאם
* במילון המקורי כתוב: בְּהֵמָה דַקָּה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שֶׂה שה ר' שֵׂיִים; נ' שֵׂיָה, ר' שֵׂיוֹת; יחידת הצאן; בערבית: שאה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עֵדֶר עדר קיבוץ בהמות הרועות יחד; בערבית קטיע
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גּוֹדְרוֹת גודרות צאן המכונסות בגדרות; בערבית: קטיע מזרובּ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עַשְׁתְּרוֹת הַצֹּאן עשתרות הצאן, עַשְׁתּוֹרוֹת* עשתורות* ולדות הצאן; גידול (שנתי) של הצאן; בערבית: מולוד, ח'לף
* במילון המקורי כתוב: עַשְׁתָּרוֹת
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עוּל עול נ' עוּלָה; בהמה יונקת; בערבית: רדיע
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שְׁנָאִי שנאי נ' שְׁנָאִית; שה בן שתי שנים (בשנה השניה); בערבית: ת'ני
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שְׁלָשִׁי שלשי נ' שְׁלָשִׁית; שה בן שלוש שנים (בשנה השלישית); בערבית: ת'לאת'י, ת'לית'י
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
רְבָעִי רבעי נ' רְבָעִית; שה בן ארבע שנים (בשנה הרביעית); בערבית: רבּאע
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צֹאן פְּטָם צאן פטם שם קיבוץ לצאן המתפטמות לשם שחיטה; בערבית: אע'נאם רבּיבּה, רבּאיבּ, אע'נאם מסמנה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צֹאן רְעִי צאן רעי שם קיבוץ לצאן הנשארות לגידול במרעה; בערבית: אע'נאם אלרעי
דלג למונחים