סטטיסטיקה (תש"ו, תשי"ב)

סינון
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
אָסַף* אסף*, אִסֵּף* איסף*
* במילון המקורי כתוב: אָסוֹף
* במילון המקורי כתוב: אַסֵּף
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
תֹּרֶף תורף החלק הלא-קבוע של תעודה ("שטר") בניגוד ל"טופס", שהוא החלק הקבוע
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
כָּפוּל כפול, פִּי פי שְׁנַיִם, שְׁלוֹשָׁה וכו'

-fold -fold two-, three-, etc.
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
רְבָעִי רבעי לוּחַ רְבָעִי, טַבְלָה רְבָעִית
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
בֵּינַיִם ביניים מִיּוּן בֵּינַיִם, רְשִׁימַת בֵּינַיִם

intermediate intermediate -classification, -list
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
סִדֵּר בִּקְבוּצוֹת* סידר בקבוצות*, הִקְבִּיץ* הקביץ*
* במילון המקורי כתוב: סַדֵּר בִּקְבוּצוֹת
* במילון המקורי כתוב: הַקְבֵּץ
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
סָפַר* ספר*, מָנָה* מנה*
* במילון המקורי כתוב: סָפוֹר
* במילון המקורי כתוב: מָנֹה
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
אָפְנוּת אופנות כגון בבחינה "מצב משפחתי" יש ארבע אפנויות: רווק, נשוי, אלמן, גרוש.
העתק
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
כָּלַל* כלל*, הִקִּיף* הקיף* כגון הנתונים כוללים (או מוסבים על) 7 שנים, מן 1939 עד 1946
הָיָה מוּסָב עַל* היה מוסב על*, הִתְיַחֵס אֶל התייחס אל, הִשְׁתַּיֵּךְ ל- השתייך ל-
* במילון המקורי כתוב: כָּלוֹל
* במילון המקורי כתוב: הָיֹה מוּסָב עַל
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
צֵרֵף* צירף* לוּחַ
* במילון המקורי כתוב: צָרֵף
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
חָזַר וְעָרַךְ* חזר וערך*
* במילון המקורי כתוב: חָזוֹר וְעָרוֹךְ
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
קַו קו בלוחות קציבה

stroke stroke in provisional tables
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
גּוּף הַלּוּחַ גוף הלוח החלק הכולל את מערכת המספרים שבלוח
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
קֻנְטְרֵס לִידִיעוֹת קונטרס לידיעות סְטָטִסְטִיּוֹת, כְּתַב עֵת לִידִיעוֹת* כתב עת לידיעות* סְטָטִסְטִיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: כְּתָב עֵת לִידִיעוֹת

bulletin bulletin statistical bulletin
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
דִּין וְחֶשְׁבּוֹן דין וחשבון, דּוּ"חַ* דו"ח* בקיצור, ר' דְּוָחִי"ם
* במילון המקורי כתוב: דְּוַ"ח
עדכון: ברבים דּוּ"חוֹת
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
בִּקֵּר* ביקר*
* במילון המקורי כתוב: בַּקֵּר

to check to check to verify for accuracy
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
תִּיֵּג* תייג*
* במילון המקורי כתוב: תַּיֵּג

to check to check to indicate verification or response by a written mark
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
לֹא בִּכְלָל לא בכלל, וְלֹא עַד בִּכְלָל ולא עד בכלל דוגמאות: אלה מספרי אוכלוסיית מדינת ישראל והדרוזים לא בכלל. מן 1929 עד 1946 ולא עד בכלל. מן 1929 עד 1946 ו-1946 לא בכלל
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
בִּכְלָל בכלל, וְעַד בִּכְלָל ועד בכלל דוגמאות: אלה מספרי אוכלוסיית מדינת ישראל והדרוזים בכלל. מן 1929 עד 1946 ועד בכלל. מן 1929 עד 1946 ו-1946 בכלל
דלג למונחים