סטטיסטיקה (תש"ו, תשי"ב)

סינון
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
אָסַף* אסף*, אִסֵּף* איסף*
* במילון המקורי כתוב: אָסוֹף
* במילון המקורי כתוב: אַסֵּף
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
תֹּרֶף תורף החלק הלא-קבוע של תעודה ("שטר") בניגוד ל"טופס", שהוא החלק הקבוע
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
כָּפוּל כפול, פִּי פי שְׁנַיִם, שְׁלוֹשָׁה וכו'

-fold -fold two-, three-, etc.
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
כְּפוּל-בְּחִינָה כפול-בחינה, לְפִי שְׁתֵּי בְּחִינוֹת לפי שתי בחינות מִיּוּן כְּפוּל-בְּחִינָה, מִיּוּן לְפִי שְׁתֵּי בְּחִינוֹת

twofold twofold classification
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
רְבָעִי רבעי לוּחַ רְבָעִי, טַבְלָה רְבָעִית
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
בֵּינַיִם ביניים מִיּוּן בֵּינַיִם, רְשִׁימַת בֵּינַיִם

intermediate intermediate -classification, -list
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
סִדֵּר בִּקְבוּצוֹת* סידר בקבוצות*, הִקְבִּיץ* הקביץ*
* במילון המקורי כתוב: סַדֵּר בִּקְבוּצוֹת
* במילון המקורי כתוב: הַקְבֵּץ
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
סָפַר* ספר*, מָנָה* מנה*
* במילון המקורי כתוב: סָפוֹר
* במילון המקורי כתוב: מָנֹה
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
אָפְנוּת אופנות כגון בבחינה "מצב משפחתי" יש ארבע אפנויות: רווק, נשוי, אלמן, גרוש.
העתק
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
כָּלַל* כלל*, הִקִּיף* הקיף* כגון הנתונים כוללים (או מוסבים על) 7 שנים, מן 1939 עד 1946
הָיָה מוּסָב עַל* היה מוסב על*, הִתְיַחֵס אֶל התייחס אל, הִשְׁתַּיֵּךְ ל- השתייך ל-
* במילון המקורי כתוב: כָּלוֹל
* במילון המקורי כתוב: הָיֹה מוּסָב עַל
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּף
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
צֵרֵף* צירף* לוּחַ
* במילון המקורי כתוב: צָרֵף
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
חָזַר וְעָרַךְ* חזר וערך*
* במילון המקורי כתוב: חָזוֹר וְעָרוֹךְ
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
קַו קו בלוחות קציבה

stroke stroke in provisional tables
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
גּוּף הַלּוּחַ גוף הלוח החלק הכולל את מערכת המספרים שבלוח
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
קֻנְטְרֵס לִידִיעוֹת קונטרס לידיעות סְטָטִסְטִיּוֹת, כְּתַב עֵת לִידִיעוֹת* כתב עת לידיעות* סְטָטִסְטִיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: כְּתָב עֵת לִידִיעוֹת

bulletin bulletin statistical bulletin
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
דִּין וְחֶשְׁבּוֹן דין וחשבון, דּוּ"חַ* דו"ח* בקיצור, ר' דְּוָחִי"ם
* במילון המקורי כתוב: דְּוַ"ח
עדכון: ברבים דּוּ"חוֹת
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
בִּקֵּר* ביקר*
* במילון המקורי כתוב: בַּקֵּר

to check to check to verify for accuracy
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
תִּיֵּג* תייג*
* במילון המקורי כתוב: תַּיֵּג

to check to check to indicate verification or response by a written mark
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
לֹא בִּכְלָל לא בכלל, וְלֹא עַד בִּכְלָל ולא עד בכלל דוגמאות: אלה מספרי אוכלוסיית מדינת ישראל והדרוזים לא בכלל. מן 1929 עד 1946 ולא עד בכלל. מן 1929 עד 1946 ו-1946 לא בכלל
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
בִּכְלָל בכלל, וְעַד בִּכְלָל ועד בכלל דוגמאות: אלה מספרי אוכלוסיית מדינת ישראל והדרוזים בכלל. מן 1929 עד 1946 ועד בכלל. מן 1929 עד 1946 ו-1946 בכלל
דלג למונחים