אריגה [טקסטילים] (תש"ז)

סינון
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
אָרִיג צַלְעִי* אריג צלעי*, אֲרִיג רִיפְּס* אריג ריפס*, אֲרִיג צְלָעוֹת אריג צלעות
* במילון המקורי כתוב: אָרִיג צְלָעִי
* במילון המקורי כתוב: אֲרִיג רִפְּסְ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
מוֹסְלִי* מוסלי*, אָרִיג מוֹסְלִי* אריג מוסלי*, מוֹסְלִי מוסלי, אָרִיג מוֹסְלִי אריג מוסלי
* במילון המקורי כתוב: מוֹצְלִי
* במילון המקורי כתוב: אָרִיג מוֹצְלִי
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
המונחים המעודכנים: חִבּוּר עַזָּתִי, לֵנוֹ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
פְלָנֵל* פלנל*
* במילון המקורי כתוב: פְלָנֶל
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
אֲרִיג סְדִינִים* אריג סדינים*
* במילון המקורי כתוב: אֲרִיג סָדִינִים
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
סֶרֶט קוֹמוֹס* סרט קומוס*, סֶרֶט גּוּמִי* סרט גומי*
* במילון המקורי כתוב: סֶרֶט קֻמּוֹס
* במילון המקורי כתוב: סֶרֶט גֻּמִּי
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
סֶרֶט טַפְטָה* סרט טפטה*
* במילון המקורי כתוב: סֶרֶט תַּפְתָּה
העתק
דלג למונחים