אריגה [טקסטילים] (תש"ז)

סינון
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
סָלַל אֶת הַשְּׁתִי* סלל את השתי*, סָלַל אֶת חוּטֵי הַשְּׁתִי* סלל את חוטי השתי*
* במילון המקורי כתוב: סָלוֹל אֶת הַשְּׁתִי
* במילון המקורי כתוב: סָלוֹל אֶת חוּטֵי הַשְּׁתִי
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הֶעֱלָה מִסְּלִיל לִסְלִיל* העלה מסליל לסליל*, הֶעֱלָה אֶת הַשְּׁיָרִים מִסְּלִיל לִסְלִיל* העלה את השיירים מסליל לסליל*, הֶעֱלָה מִסְּלִיל לַחֲבֵרוֹ* העלה מסליל לחברו*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה מִסְּלִיל לִסְלִיל
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה אֶת הַשְּׁיָרִים מִסְּלִיל לִסְלִיל
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה מִסְּלִיל לַחֲבֵרוֹ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הִשְׁתָּה* השתה*, הִסִּיךְ* הסיך*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁתֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַסֵּךְ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
דְּגַם הַהַשְׁתָּאָה* דגם ההשתאה*, דְּגַם הַהַסָּכָה* דגם ההסכה*
* במילון המקורי כתוב: דְּגָם הַהַשְׁתָּאָה
* במילון המקורי כתוב: דְּגָם הַהַסָּכָה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הֶעֱלָה* העלה*, הֶעֱלָה סְלִילִים* העלה סלילים*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה סְלִילִים
העתק
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
כָּרַךְ אֶת הַשְּׁתִי* כרך את השתי*, מִנֵּר אֶת הַשְּׁתִי* מינר את השתי*
* במילון המקורי כתוב: כָּרוֹךְ אֶת הַשְּׁתִי
* במילון המקורי כתוב: מַנֵּר אֶת הַשְּׁתִי
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
כָּרַךְ בִּמְתִיחָה* כרך במתיחה*, כָּרַךְ בְּהִדּוּק* כרך בהידוק*
* במילון המקורי כתוב: כָּרוֹךְ בִּמְתִיחָה
* במילון המקורי כתוב: כָּרוֹךְ בְּהִדּוּק
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
שָׂם אֶת הַמָּנוֹר* שם את המנור*, שָׂם אֶת הַכֹּבֶד* שם את הכובד*
* במילון המקורי כתוב: שִׂים אֶת הַמָּנוֹר
* במילון המקורי כתוב: שִׂים אֶת הַכֹּבֶד
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הֶעֱלָה מִסְּלִיל לִסְלִיל* העלה מסליל לסליל*, הֶעֱלָה מִסְּלִיל לַחֲבֵרוֹ* העלה מסליל לחברו*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה מִסְּלִיל לִסְלִיל
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה מִסְּלִיל לַחֲבֵרוֹ
דלג למונחים