אריגה [טקסטילים] (תש"ז)

סינון
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
קִנֵּב* קינב*
* במילון המקורי כתוב: קַנֵּב
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
רִשֵּׁת* רישת*
* במילון המקורי כתוב: רַשֵּׁת
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
קִפֵּל לְפִי מִדָּה* קיפל לפי מידה*
* במילון המקורי כתוב: קַפֵּל לְפִי מִדָּה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
שָׂם* שם*, הִנִּיחַ* הניח*
* במילון המקורי כתוב: שִׂים
* במילון המקורי כתוב: הַנֵּחַ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
גָּלַל* גלל*
* במילון המקורי כתוב: גָּלוֹל
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הִכְפִּיל* הכפיל*
* במילון המקורי כתוב: הַכְפֵּל
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
חָתַךְ* חתך*, קָטַע* קטע*
* במילון המקורי כתוב: חָתוֹךְ
* במילון המקורי כתוב: קָטוֹעַ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
חָתַךְ מִן* חתך מן*, קָטַע מִן* קטע מן*
* במילון המקורי כתוב: חָתוֹךְ מִן
* במילון המקורי כתוב: קָטוֹעַ מִן
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
תָּפַר* תפר*
* במילון המקורי כתוב: תָּפוֹר
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
עָשָׂה שָׂפָה* עשה שפה*, שִׂפָּה* שיפה*
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה שָׂפָה
* במילון המקורי כתוב: שַׂפֵּה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הֶעֱבִיר מַרְקָה* העביר מרקה*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר מַרְקָה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
לִבֵּן* ליבן*
* במילון המקורי כתוב: לַבֵּן
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
צָבַע* צבע*
* במילון המקורי כתוב: צָבוֹעַ
העתק
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
צָבַע בְּמַטְוֶה* צבע במטווה*
* במילון המקורי כתוב: צָבוֹעַ בְּמַטְוֶה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
צָבַע בְּאָרִיג* צבע באריג*
* במילון המקורי כתוב: צָבוֹעַ בְּאָרִיג
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הִדְפִּיס* הדפיס*
* במילון המקורי כתוב: הַדְפֵּס
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הִשְׁפִּיר* השפיר*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁפֵּר
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
אַשְׁפָּרָה* אשפרה*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁפָּרָה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
עִגֵּל* עיגל*
* במילון המקורי כתוב: עַגֵּל
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
עִרְגֵּל* ערגל*
* במילון המקורי כתוב: עַרְגֵּל
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
כָּבַשׁ* כבש*
* במילון המקורי כתוב: כָּבוֹשׁ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
מָתַח* מתח*
* במילון המקורי כתוב: מָתוֹחַ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
כִּבֵּס* כיבס*
* במילון המקורי כתוב: כַּבֵּס
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
רָגַל* רגל*, קָצַר* קצר*, בָּטַשׁ* בטש*
* במילון המקורי כתוב: רָגוֹל
* במילון המקורי כתוב: קָצוֹר
* במילון המקורי כתוב: בָּטוֹשׁ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
גָּזַז* גזז*
* במילון המקורי כתוב: גָּזוֹז
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
חָרַךְ* חרך*, הִבְהֵב* הבהב*
* במילון המקורי כתוב: חָרוֹךְ
* במילון המקורי כתוב: הַבְהֵב
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הֶהְבִּיל* ההביל*, הִבֵּל* היבל*
* במילון המקורי כתוב: הַהְבֵּל
* במילון המקורי כתוב: הַבֵּל
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
אִטֵּם* איטם*, הֶאֱטִים* האטים*
* במילון המקורי כתוב: אַטֵּם
* במילון המקורי כתוב: הַאֲטֵם
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
סָרַק* סרק*
* במילון המקורי כתוב: סָרוֹק
דלג למונחים