אריגה [טקסטילים] (תש"ז)

סינון
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
גּוּמִי* גומי*, קוֹמוֹס* קומוס*
* במילון המקורי כתוב: גֻּמִּי
* במילון המקורי כתוב: קֻמּוֹס
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
סָרַק* סרק*
* במילון המקורי כתוב: סָרוֹק
העתק
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
פֵּרַע* פירע*
* במילון המקורי כתוב: פָּרֵעַ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
מַטְוֵה וִיקוּנְיָה* מטווה ויקוניה*
* במילון המקורי כתוב: מַטְוֵה וִיגוֹנִיָּה
המונח המעודכן לשם בעל החיים: וִיקוּנְיָה
העתק
העתק
חלופות תקניות : חוּט מְקֻרְזָל, חוּט קְרֵפּ
להרחבה
חלופות תקניות : חוט מקורזל, חוט קרפ
להרחבה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
מְשִׁי אָצֵטָט* משי אצטט*
* במילון המקורי כתוב: מְשִׁי אֲצֵטָט
במילונים אחרים: תָּאִית אָצֵטָטִית
העתק
דלג למונחים