אריגה [טקסטילים] (תש"ז)

סינון
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
אָרַג* ארג*
* במילון המקורי כתוב: אָרוֹג
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
אֻמַּן הַנּוּל* אומן הנול*, רַב נוּל* רב נול*
* במילון המקורי כתוב: אֻמַּן הַנּוֹל
* במילון המקורי כתוב: רַב נוֹל
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
נוּל יָד* נול יד*
* במילון המקורי כתוב: נוֹל יָד
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
נוּל מֵכָנִי* נול מכני*
* במילון המקורי כתוב: נוֹל מֵכָנִי
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
נוּל צַר* נול צר*
* במילון המקורי כתוב: נוֹל צַר
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
נוּל רָחָב* נול רחב*
* במילון המקורי כתוב: נוֹל רָחָב
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
נוּל דְּוָשׁוֹת* נול דוושות*
* במילון המקורי כתוב: נוֹל דְּוָשׁוֹת
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
נוּל מְנִירָה* נול מנירה*
* במילון המקורי כתוב: נוֹל מְנִירָה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
נוּל אִטִּי* נול איטי*, נוּל כְּבַד תְּנוּעָה* נול כבד תנועה*
* במילון המקורי כתוב: נוֹל אִטִּי
* במילון המקורי כתוב: נוֹל כְּבַד תְּנוּעָה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
נוּל מָהִיר* נול מהיר*, נוּל מְהִיר תְּנוּעָה* נול מהיר תנועה*
* במילון המקורי כתוב: נוֹל מָהִיר
* במילון המקורי כתוב: נוֹל מְהִיר תְּנוּעָה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
נוּל שֶׁל מְחִיאָה עִלִּית* נול של מחיאה עילית*
* במילון המקורי כתוב: נוֹל שֶׁל מְחִיאָה עִלִּית
העתק
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
בֵּית הַנּוּל* בית הנול*, מִסְגֶּרֶת הַנּוּל* מסגרת הנול*
* במילון המקורי כתוב: בֵּית הַנּוֹל
* במילון המקורי כתוב: מִסְגֶּרֶת הַנּוֹל
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
מַקֵּב מקב ר' מַקְּבִים
המונח המעודכן: מְחוֹרֵר, רבים: מְחוֹרְרִים
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
מְחִיאָה אֶקְסְצֶנְטְרִית* מחיאה אקסצנטרית*, זְרִיקָה אֶקְסְצֶנְטְרִית* זריקה אקסצנטרית*
* במילון המקורי כתוב: מְחִיאָה אֶכְּסְצֶנְטְרִית
* במילון המקורי כתוב: זְרִיקָה אֶכְּסְצֶנְטְרִית
דלג למונחים