משק חקלאי [חקלאות] (תש"ח)

סינון
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
מַחֲרֵשָׁה סְמוּכַת קַדְמָה מחרשה סמוכת קדמה מחרשה סמוכת-קדמה בת אופנים: קדמה זו היא גוף נפרד, שעליו נשען הבורג, ואפשר לקרבה ולהרחיקה, לפי הצורך
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
מַחֲרֵשָׁה תְּלוּיָה מחרשה תלויה מחרשה זו אינה נושאת עצמה, מוחזקת היא בידי החורש ובסילוקן היא נופלת. לסוג זה שיכות גם המחרשה סמוכת-הגלגל והמחרשה סמוכת-הכרע
העתק
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
מַחֲרֵשָׁה הַמִּתְהַפֶּכֶת מחרשה המתהפכת גוף המחרשה מתהפך בה ימינה ושמאלה ואפשר לחרוש בה הלוך ושוב באותו הניר
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
קַלְטֶרֶת קלטרת, קוּלְטִיוָטוֹר* קולטיווטור*
קִלְטֵר* קלטר* הפועל
* במילון המקורי כתוב: קַלְטֵר
* במילון המקורי כתוב: קֻלְטִיוָטוֹר
דלג למונחים