משק חקלאי [חקלאות] (תש"ח)

סינון
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
שָׁלָב שלב ר' שְׁלַבִּים, שְׁלִיבָה שליבה ר' שְׁלִיבוֹת

spar spar pl. spars
העתק
חקלאות (תש"ח, 1948)
אוֹפַן* אופן* ר' אוֹפַנִּים, גַּלְגַּל גלגל
* במילון המקורי כתוב: אוֹפָן
העתק
דלג למונחים