מונחי רפואה (תרצ"ט–תש"ט)

סינון
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
לֹא תַּקִּין* לא תקין*, לֹא כַּשּׁוּרָה* לא כשורה*
* במילון המקורי כתוב: לֹא תַקִּין
* במילון המקורי כתוב: לֹא כַשּׁוּרָה
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
חַמֶּצֶת* חמצת*
* במילון המקורי כתוב: חֲמֹצֶת

acidosis acidosis =acidemia
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
חַד חד, חָרִיף חריף נ' חָרִיפָה
עדכון: בנקבה חֲרִיפָה
העתק
חלופות תקניות : אַגְרָנוּלוֹצִיטוֹזִיס
להרחבה
חלופות תקניות : אגרנולוציטוזיס
להרחבה
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
אָלֶרְגִּיָּה* אלרגייה*
* במילון המקורי כתוב: אַלֶּרְגִּיָה
עדכון: גם רַגֶּשֶׁת; באנגלית גם allergy
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
אָלֶרְגִּי* אלרגי*
* במילון המקורי כתוב: אַלֶּרְגִּי
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
הֶסְדֵּר הַיְּלֻדָּה* הסדר הילודה*
הַגְבָּלַת הַיְּלֻדָּה* הגבלת הילודה* בשימושו המצומצם
* במילון המקורי כתוב: הֶסְדֵּר הַיְלֻדָּה
* במילון המקורי כתוב: הַגְבָּלַת הַיְלֻדָּה
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
קָתֵטֶר שׁוֹהֶה* קתטר שוהה*
* במילון המקורי כתוב: קָתֵטְרָה שׁוֹהָה
המונח המעודכן: צַנְתָּר שׁוֹהֶה
העתק
העתק
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
כּוֹבָעוֹן כובעון, כּוֹבְעוֹן גּוּמִי* כובעון גומי*
* במילון המקורי כתוב: כּוֹבָעוֹן גֻּמִּי
עדכון: גם מַעֲטוֹף
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
כִּיסְתָּדֵנוֹמָה שֶׁל הָרִירָן הַמְּדֻמֶּה* כיסתדנומה של הרירן המדומה*, גִּדּוּל בַּלּוּטִי-כִּיסָנִי שֶׁל הָרִירָן הַמְּדֻמֶּה* גידול בלוטי-כיסני של הרירן המדומה*
* במילון המקורי כתוב: קִסְטָדֵינוֹמָה שֶׁל הָרִירָן הַמְדֻמֶּה
* במילון המקורי כתוב: גִּדּוּל בַּלּוּטִי-כִּיסָנִי שֶׁל הָרִירָן הַמְדֻמֶּה
העתק
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: בֶּלֶט הַשַּׁלְפּוּחִית דֶּרֶךְ הַנַּרְתִּיק, בֶּלֶט הַשַּׁלְפּוּחִית
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: בֶּלֶט הַשַּׁלְפּוּחִית וְהַחַלְחֹלֶת דֶּרֶךְ הַנַּרְתִּיק, בֶּלֶט הַשַּׁלְפּוּחִית וְהַחַלְחֹלֶת
העתק
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
קָשִׁישׁ* קשיש*
* במילון המקורי כתוב: קַשִּׁישׁ
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: זִקְפָּה; באנגלית erection
העתק
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: גָּזָה, סְפוֹגִית
העתק
חלופות תקניות : מַעֲרֶכֶת הַמִּין וְהַשֶּׁתֶן, מַעֲרֶכֶת הַמִּין וְדַרְכֵי הַשֶּׁתֶן
להרחבה
חלופות תקניות : מערכת המין והשתן, מערכת המין ודרכי השתן
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : סָגֹל עַרְבָּזִי, סָגֹל גֶּנְצִיָּאנִי
להרחבה
חלופות תקניות : סגול ערבזי, סגול גנציאני
להרחבה
העתק
העתק
חלופות תקניות : גִּדּוּל תָּאֵי גְּרָנוּלוֹזָה
להרחבה
חלופות תקניות : גידול תאי גרנולוזה
להרחבה
העתק
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
אַנְדְּרוֹגִינוֹס* אנדרוגינוס*
* במילון המקורי כתוב: אַנְדְּרוֹגִינֵס
גם: אַנְדְּרוֹגִינוּס
העתק
חלופות תקניות : מִעוּט וֶסֶת
להרחבה
חלופות תקניות : מיעוט וסת
להרחבה
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : תָּא דָּם לָבָן
להרחבה
חלופות תקניות : תא דם לבן
להרחבה
העתק
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
לְקוּת הַתְּצוּרָה לקות התצורה, עִבּוּר צוּרָה עיבור צורה

המונח לקות מלידה, שפורסם ב"לשוננו" י' אינו מדויק, שכן לקות יכולה להיות גם בתפקיד ולא דווקא בתצורה, ואילו המונח הלועזי malformation מכוון ללקות בצורה דווקא. הוועדה מבטלת אפוא את המונח הקודם.

חלופות תקניות : מוּם מוּלָד
להרחבה
חלופות תקניות : מום מולד
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : יֶתֶר וֶסֶת
להרחבה
חלופות תקניות : יתר וסת
להרחבה
העתק
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
אוֹרְגָּנִיזְם* אורגניזם*
* במילון המקורי כתוב: אוֹרְגָנִסְמוּס
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
אוֹרְגַּזְמָה* אורגזמה*
* במילון המקורי כתוב: אוֹרְגַסְמוּס
המונח המעודכן: אֲבִיּוֹנָה
העתק
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : בַּלּוּטַת מֵצַד הַתְּרִיס, יוֹתֶרֶת הַתְּרִיס, בַּלּוּטַת יוֹתֶרֶת הַתְּרִיס
המונחים התקניים הרווחים כיום: בַּלּוּטַת יוֹתֶרֶת הַתְּרִיס, יוֹתֶרֶת הַתְּרִיס
להרחבה
חלופות תקניות : בלוטת מצד התריס, יותרת התריס, בלוטת יותרת התריס
המונחים התקניים הרווחים כיום: בַּלּוּטַת יוֹתֶרֶת הַתְּרִיס, יוֹתֶרֶת הַתְּרִיס
להרחבה
העתק
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
פְּלַזְמָה* פלזמה*
* במילון המקורי כתוב: פְּלַסְמָה
העתק
חלופות תקניות : תְּכִיפוּת הַוֶּסֶת
להרחבה
חלופות תקניות : תכיפות הווסת
להרחבה
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: פְּלִיטַת זֶרַע מֻקְדֶּמֶת, פְּלִיטָה מֻקְדֶּמֶת
העתק
העתק
חלופות תקניות : צֶפִי רְפוּאִי
מונחים נוספים באותה המשמעות: פְּרוֹגְנוֹזָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : צפי רפואי
מונחים נוספים באותה המשמעות: פרוגנוזה (לועזי)
להרחבה
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: מֻגְלִית; באנגלית גם pustule
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: מַדְחֵק יְדָנִי, מַדְחֵק
העתק
חלופות תקניות : קַרְנֵי אִיקְס
להרחבה
חלופות תקניות : קרני איקס
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : פִּיּוּם הַחֲצוֹצְרָה
להרחבה
חלופות תקניות : פיום החצוצרה
להרחבה
העתק
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
מַרְאָה עַל שֵׁם פְרַנְץ* מראה על שם פרנץ*, מַפְשֵׂק עַל שֵׁם פְרַנְץ* מפשק על שם פרנץ*
* במילון המקורי כתוב: מַרְאָה עַל שֵׁם פְרַנְץְ
* במילון המקורי כתוב: מַפְשֵׂק עַל שֵׁם פְרַנְץְ
העתק
רפואה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: קוֹטֵל זֶרַע, מוֹנֵעַ הֵרָיוֹן כִּימִי; באנגלית spermicide
העתק
חלופות תקניות : וֶסֶת שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמוֹ
להרחבה
חלופות תקניות : וסת שלא במקומו
להרחבה
דלג למונחים