מונחי רפואה (תרצ"ט–תש"ט)

סינון
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
לֹא תַּקִּין* לא תקין*, לֹא כַּשּׁוּרָה* לא כשורה*
* במילון המקורי כתוב: לֹא תַקִּין
* במילון המקורי כתוב: לֹא כַשּׁוּרָה
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
חַמֶּצֶת* חמצת*
* במילון המקורי כתוב: חֲמֹצֶת

acidosis acidosis =acidemia
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
חַד חד, חָרִיף חריף נ' חָרִיפָה
עדכון: בנקבה חֲרִיפָה
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
אָלֶרְגִּיָּה* אלרגייה*
* במילון המקורי כתוב: אַלֶּרְגִּיָה
עדכון: גם רַגֶּשֶׁת. באנגלית גם allergy
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
אָלֶרְגִּי* אלרגי*
* במילון המקורי כתוב: אַלֶּרְגִּי
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
הֶסְדֵּר הַיְּלֻדָּה* הסדר הילודה*
הַגְבָּלַת הַיְּלֻדָּה* הגבלת הילודה* בשימושו המצומצם
* במילון המקורי כתוב: הֶסְדֵּר הַיְלֻדָּה
* במילון המקורי כתוב: הַגְבָּלַת הַיְלֻדָּה
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
קָתֶטְרָה שׁוֹהָה* קתטרה שוהה*
* במילון המקורי כתוב: קָתֵטְרָה שׁוֹהָה
המונח המעודכן: צַנְתָּר שׁוֹהֶה
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
כּוֹבָעוֹן כובעון, כּוֹבְעוֹן גּוּמִי* כובעון גומי*
* במילון המקורי כתוב: כּוֹבָעוֹן גֻּמִּי
עדכון: גם מַעֲטוֹף
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
כִּיסְתָּדֵנוֹמָה שֶׁל הָרִירָן הַמְּדֻמֶּה* כיסתדנומה של הרירן המדומה*, גִּדּוּל בַּלּוּטִי-כִּיסָנִי שֶׁל הָרִירָן הַמְּדֻמֶּה* גידול בלוטי-כיסני של הרירן המדומה*
* במילון המקורי כתוב: קִסְטָדֵינוֹמָה שֶׁל הָרִירָן הַמְדֻמֶּה
* במילון המקורי כתוב: גִּדּוּל בַּלּוּטִי-כִּיסָנִי שֶׁל הָרִירָן הַמְדֻמֶּה
העתק
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: בֶּלֶט הַשַּׁלְפּוּחִית דֶּרֶךְ הַנַּרְתִּיק, בֶּלֶט הַשַּׁלְפּוּחִית
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: בֶּלֶט הַשַּׁלְפּוּחִית וְהַחַלְחֹלֶת דֶּרֶךְ הַנַּרְתִּיק, בֶּלֶט הַשַּׁלְפּוּחִית וְהַחַלְחֹלֶת
העתק
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
קָשִׁישׁ* קשיש*
* במילון המקורי כתוב: קַשִּׁישׁ
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: זִקְפָּה; באנגלית erection
העתק
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: גָּזָה, סְפוֹגִית
העתק
חלופות תקניות : סָגֹל עַרְבָּזִי, סָגֹל גֶּנְצִיָּאנִי
להרחבה
חלופות תקניות : סגול ערבזי, סגול גנציאני
להרחבה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
אוֹרְגָּנִיזְם* אורגניזם*
* במילון המקורי כתוב: אוֹרְגָנִסְמוּס
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
אוֹרְגַּזְמָה* אורגזמה*
* במילון המקורי כתוב: אוֹרְגַסְמוּס
המונח המעודכן: אֲבִיּוֹנָה
העתק
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
אוֹקְסִיטוֹקִי* אוקסיטוקי*
* במילון המקורי כתוב: אוֹכְּסִיטוֹקִי
העתק
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
פִּיטְרֵסִין* פיטרסין*
* במילון המקורי כתוב: פִּיטְרֶסִּין
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
פְּלַזְמָה* פלזמה*
* במילון המקורי כתוב: פְּלַסְמָה
העתק
העתק
חלופות תקניות : צֶפִי רְפוּאִי
מונחים נוספים באותה המשמעות: פְּרוֹגְנוֹזָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : צפי רפואי
מונחים נוספים באותה המשמעות: פרוגנוזה (לועזי)
להרחבה
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: מֻגְלִית; באנגלית גם pustule.
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: מַדְחֵק יְדָנִי, מַדְחֵק
העתק
חלופות תקניות : קַרְנֵי אִיקְס
להרחבה
חלופות תקניות : קרני איקס
להרחבה
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
מַרְאָה עַל שֵׁם פְרַנְץ* מראה על שם פרנץ*, מַפְשֵׂק עַל שֵׁם פְרַנְץ* מפשק על שם פרנץ*
* במילון המקורי כתוב: מַרְאָה עַל שֵׁם פְרַנְץְ
* במילון המקורי כתוב: מַפְשֵׂק עַל שֵׁם פְרַנְץְ
העתק
רפואה ( תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: קוֹטֵל זֶרַע, מוֹנֵעַ הֵרָיוֹן כִּימִי ובאנגלית spermicide
העתק
דלג למונחים