מונחי רפואה (תרצ"ט–תש"ט)

סינון
העתק
רפואה (תש"ב, 1942)
פִּכָּה* פיכה*, יָצָא* יצא*, נָבַע* נבע*
* במילון המקורי כתוב: פַּכֵּה
* במילון המקורי כתוב: יָצוֹא
* במילון המקורי כתוב: נָבוֹעַ
העתק
רפואה (תש"ב, 1942)
מַד-גֹּבַהּ* מד-גובה*, מַד-גֹּבַהּ הַמַּיִם* מד-גובה המים*
* במילון המקורי כתוב: מַדְגֹּבַהּ
* במילון המקורי כתוב: מַדְגֹּבַהּ הַמַּיִם
העתק
רפואה (תש"ב, 1942)
חָפַר* חפר*, כָּרָה* כרה*
* במילון המקורי כתוב: חָפוֹר
* במילון המקורי כתוב: כָּרֹה
העתק
רפואה (תש"ב, 1942)
עַסְיָן* עסיין* נ' עַסְּיָנִית
* במילון המקורי כתוב: עַסְּיָן
בנקבה: עַסְיָנִית
העתק
חלופות תקניות : הַקְרָנָה עַל-סְגֻלָּה
להרחבה
חלופות תקניות : הקרנה על-סגולה
להרחבה
דלג למונחים