מונחי רפואה (תרצ"ט–תש"ט)

סינון
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַבְּצֵס (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אבצס (לועזי)
להרחבה
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
אַתְחַלְתָּה אתחלתה ר' אַתְחַלְתּוֹת; (במובן אמבריאולוגי)
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
הֲגָנָה* הגנה* שרירית
הִתְגּוֹנְנוּת התגוננות בפסיב
* במילון המקורי כתוב: הֲגַנָּה
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
המונח המעודכן: נֶקַע, פְּשִׁיחָה ובאנגלית גם sprain
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
הִקְלִיף* הקליף* הוועדה ראתה צורך לשנות מונח זה לנַקֵּר, נִקּוּר; ראה לשוננו טז, עמ' 238 הע' 1
* במילון המקורי כתוב: הַקְלֵף
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
הִרְגִּישׁ עַצְמוֹ בְּטוֹב* הרגיש עצמו בטוב*, הִרְגִּישׁ אֶת עַצְמוֹ בְּטוֹב* הרגיש את עצמו בטוב*, הִרְגִּישׁ עַצְמוֹ בְּרַע* הרגיש עצמו ברע*, הִרְגִּישׁ אֶת עַצְמוֹ בְּרַע* הרגיש את עצמו ברע*
* במילון המקורי כתוב: הַרְגֵּשׁ עַצְמוֹ בְּטוֹב
* במילון המקורי כתוב: הַרְגֵּשׁ אֶת עַצְמוֹ בְּטוֹב
* במילון המקורי כתוב: הַרְגֵּשׁ עַצְמוֹ בְּרַע
* במילון המקורי כתוב: הַרְגֵּשׁ אֶת עַצְמוֹ בְּרַע
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
טָשׁ* טש*
* במילון המקורי כתוב: טוּשׁ
העתק
העתק
חלופות תקניות : מוּם מוּלָד
להרחבה
חלופות תקניות : מום מולד
להרחבה
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
קַדַּחַת שִׁגְרוֹנִית* קדחת שיגרונית*
* במילון המקורי כתוב: קַדַּחַת שִׁגְרוֹנִית
המונח המעודכן: קַדַּחַת הַשִּׁגָּרוֹן
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
הֶעֱקִיר* העקיר*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲקֵר
המונח המעודכן: עִקֵּר
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
מְעֻקָּר* מעוקר*
* במילון המקורי כתוב: מָעֳקָר
שינוי במונח: מְעֻקָּר
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
קָצֶה קצה ס' קְצֵה; ר' קְצָווֹת, סמ' קְצוֹת (לגבי אצבעות)
חֹד חוד לגבי הלב, הלשון והריאה
כִּפָּה כיפה לגבי הריאה

apex apex, tip tip finger
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
שָׂם* שם*
* במילון המקורי כתוב: שִׂים
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
גִּעֵל* גיעל*, הִגְעִיל* הגעיל* רק לגבי כלים
* במילון המקורי כתוב: גַּעֵל
* במילון המקורי כתוב: הַגְעֵל
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
קָתֶטְרָה* קתטרה*
* במילון המקורי כתוב: קָתֵטְרָה
המונח המעודכן: צַנְתָּר
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
הִכְנִיס קָתֶטְרָה* הכניס קתטרה*
* במילון המקורי כתוב: הַכְנֵס קָתֵטְרָה
המונח המעודכן: צִנְתֵּר
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
הַבְהָרָה הבהרה
הִתְבַּהֲרוּת* התבהרות* באופן פאסיבי
* במילון המקורי כתוב: הִתְבָּהֲרוּת
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
גָּדַשׁ* גדש*
נִגְדַּשׁ* נגדש* בפאסיב
* במילון המקורי כתוב: גָּדוֹשׁ
* במילון המקורי כתוב: הִגָּדֵשׁ
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
קָהָה* קהה* רגל, יד וכדומה
* במילון המקורי כתוב: קָהֹה
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
הִטְרָה פֶּצַע* הטרה פצע*, הֶחֱיָה פֶּצַע* החיה פצע*
* במילון המקורי כתוב: הַטְרֵה פֶצַע
* במילון המקורי כתוב: הַחֲיֵה פֶצַע
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
מַלְמָלָה מלמלה, גָּזָה גזה הוועדה שינתה מונחים אלו לקַז; ר' לשוננו טז, עמ' 238 הע' 2
עדכון: גם סְפוֹגִית
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
לִבֵּן* ליבן*
* במילון המקורי כתוב: לַבֵּן
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
מַעֲשֶׂה מעשה בדרך כלל פחות מניתוח ויותר מן טיפול סתם
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
שֶׁנֶץ שנץ
שִׁנֵּץ* שינץ* פועל
* במילון המקורי כתוב: שַׁנֵּץ
המונח המעודכן: קֶשֶׁר (במקום שֶׁנֶץ).
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
נְקִיטָה נקיטה אופן פעולת היד בניתוחים וטיפולים שונים
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
קִדֵּם פְּנֵי* קידם פני*, מָנַע אֶת* מנע את*
* במילון המקורי כתוב: קַדֵּם פְּנֵי
* במילון המקורי כתוב: מָנוֹעַ אֶת
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
הִפְלִיט* הפליט*, הִבְרִיחַ* הבריח* תולעת, אבן וכדומה, שִׁחֵת* שיחת* עובר
* במילון המקורי כתוב: הַפְלֵט
* במילון המקורי כתוב: הַבְרֵחַ
* במילון המקורי כתוב: שַׁחֵת
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
חִסֵּן נֶגֶד* חיסן נגד*, הִרְכִּיב נֶגֶד* הרכיב נגד*
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּן נֶגֶד
* במילון המקורי כתוב: הַרְכֵּב נֶגֶד
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
זִיגְזָג* זיגזג*
* במילון המקורי כתוב: זִגְזָג
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
חָרַק* חרק*
* במילון המקורי כתוב: חָרוֹק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
הִטְבִּיעַ* הטביע* במובן היסטולוגי
* במילון המקורי כתוב: הַטְבֵּעַ
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
סִבְסֵב* סבסב* לב
* במילון המקורי כתוב: סַבְסֵב
המונח המעודכן: פִּרְפֵּר.
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
רִפְרֵף* רפרף* לב
* במילון המקורי כתוב: רַפְרֵף
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
תַּקִּין* תקין*
* במילון המקורי כתוב: תָּקִין
העתק
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
נִכְוָה* נכווה*
* במילון המקורי כתוב: הִכָּוֵה
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
נִצְנֵץ* נצנץ* עין
* במילון המקורי כתוב: נַצְנֵץ
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
כִּיחַ* כיח*
* במילון המקורי כתוב: כֵּחַ
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
קֻרְטוֹב* קורטוב*, מַשֶּׁהוּ משהו, שֶׁמֶץ שמץ, מֵעֵין-* מעין-*
* במילון המקורי כתוב: קֻרְטוּב
* במילון המקורי כתוב: מֵעֵין
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
תָּפַח* תפח*
* במילון המקורי כתוב: תָּפוֹחַ
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
עָלָה בְּמִשְׁקָל* עלה במשקל*, הוֹסִיף מִשְׁקָל* הוסיף משקל*
* במילון המקורי כתוב: עָלֹה בְּמִשְׁקָל
* במילון המקורי כתוב: הוֹסֵף מִשְׁקָל
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
יָרַד בְּמִשְׁקָל* ירד במשקל*, הִפְחִית מִשְׁקָל* הפחית משקל*
* במילון המקורי כתוב: יָרוֹד בְּמִשְׁקָל
* במילון המקורי כתוב: הַפְחֵת מִשְׁקָל
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
מָה מִשְׁקָלְךָ?* מה משקלך?*
* במילון המקורי כתוב: מַה מִשְׁקָלְךָ?
העתק
העתק
רפואה ( תרצ"ט, 1939)
שְׁחִיל שחיל חוט דק שמשחילים אותו במזרק שלא תיסתם המחט
דלג למונחים