מונחי רפואה (תרצ"ט–תש"ט)

סינון
העתק
חלופות תקניות : הַפָּלָה מְכֻוֶּנֶת
להרחבה
חלופות תקניות : הפלה מכוונת
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : הַפָּלָה אִלְחִית
להרחבה
חלופות תקניות : הפלה אלחית
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : הַפָּלָה עַצְמוֹנִית
להרחבה
חלופות תקניות : הפלה עצמונית
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : אַל-וֶסֶת
להרחבה
חלופות תקניות : אל-וסת
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
המונח המעודכן: תַּשְׁנִיק הַיִּלּוֹד
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
אָטוֹנְיָה שֶׁל הָרֶחֶם* אטוניה של הרחם*, אָטוֹנְיָה שֶׁל הָאֵם* אטוניה של האם*
* במילון המקורי כתוב: אֲטוֹנִיָּה שֶׁל הָרֶחֶם
* במילון המקורי כתוב: אֲטוֹנִיָּה שֶׁל הָאֵם
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
בְּרַכְסְטוֹן הִיקְס* ברכסטון היקס*, הַפְנָיָה שֶׁל בְּרַכְסְטוֹן הִיקְס* הפניה של ברכסטון היקס*
* במילון המקורי כתוב: בְּרַכְסְטוֹן הִקְסְ
* במילון המקורי כתוב: הַפְנָיָה שֶׁל בְּרַכְסְטוֹן הִקְסְ
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
קֹשִׁי הַלֵּדָה* קושי הלידה*
* במילון המקורי כתוב: קְשִׁי הַלֵּדָה
המונח המעודכן: פֶּרַע לֵדָה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
בְּדִיקָה פְּנִימִית בדיקה פנימית דֶּרֶךְ הַחַלְחֹלֶת, דֶּרֶךְ הַנַּרְתִּיק
העתק
חלופות תקניות : מַיִם קוֹדְמִים
להרחבה
חלופות תקניות : מים קודמים
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
קַרְקָעִית הָרֶחֶם* קרקעית הרחם*, קַרְקָעִית הָאֵם* קרקעית האם*
* במילון המקורי כתוב: קַרְקְעִית הָרֶחֶם
* במילון המקורי כתוב: קַרְקְעִית הָאֵם
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
קְרִיסְטֵלֶר* קריסטלר*, שִׁיטַת קְרִיסְטֵלֶר* שיטת קריסטלר*
* במילון המקורי כתוב: קְרִסְטֶלֶּר
* במילון המקורי כתוב: שִׁיטַת קְרִסְטֶלֶּר
העתק
העתק
חלופות תקניות : זוֹב מִשְׁכַּב הַלֵּדָה
להרחבה
חלופות תקניות : זוב משכב הלידה
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : דֶּמֶם בֵּין-וִסְתִּי, דֶּמֶם לֹא סָדִיר, דֶּמֶם
להרחבה
חלופות תקניות : דמם בין-וסתי, דמם לא סדיר, דמם
להרחבה
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
וַלְדָנִית* ולדנית*
* במילון המקורי כתוב: וַלְדָּנִית
העתק
חלופות תקניות : נְדִירוּת וֶסֶת
להרחבה
חלופות תקניות : נדירות וסת
להרחבה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
פּוֹלִיפּוּס הַצַּוָּאר* פוליפוס הצוואר*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלִפּוֹס הַצַּוָּאר
רווח: פּוֹלִיפּ בְּצַּוַּאר הָרֶחֶם
העתק
העתק
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
עדכון: המונח שִׁלְיָה מְעֻכֶּבֶת נקבע תמורת retained placenta
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
המונח המעודכן: נִתּוּחַ קֵיסָרִי, חִתּוּךְ דֹּפֶן
העתק
רפואה (תש"א, 1941)
המונח המעודכן: נִתּוּחַ קֵיסָרִי דֶּרֶךְ הַבֶּטֶן, חִתּוּךְ דֹּפֶן דֶּרֶךְ הַבֶּטֶן
העתק
העתק
העתק
דלג למונחים