קדרות (תש"י)

סינון
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
פָיַאנְס* פיאנס* כלי חומר מכוסה זגוגית צבעונית.
* במילון המקורי כתוב: פַאיַאנְסְ
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מָיוֹלִיקָה* מיוליקה* כלי שחרסו נקבובי, צבעוני, משוח ומצופה זגוגית בדיל לבנה.
* במילון המקורי כתוב: מַאיוֹלִיקָה
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כְּלֵי פַחַר כלי פחר החרס הוא לבן ונקבובי; משמש להתקנת כלים סאניטאריים, כלי מטבח ושולחן - ז"א כלי חרס עדינים.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כְּלֵי טִין אֶבֶן כלי טין אבן החרס סמיך, מזוגג, מדובקק וצבעוני
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
שָׁמוֹטָה שמוטה טין חסין אש עזה, שלא צורף כדי דבקוק. הוא משמש לייצור אביזרי הכבשן, כגון רפד הכבשן, כֶּסֶה וחמרים לדפי-היוצרים.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
טִין פַּחְמָן* טין פחמן*
* במילון המקורי כתוב: טִין פַּחֲמָן
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מְלַכֵּד מלכד טין חולי, חול צורני או שחק-חרסים המשמשים להפחתת כיוריותו של הטין.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
חֹמֶר חִפּוּי חומר חיפוי טין שהפך נוזל ע"י תוספת חומרים אלקליים. משמש ליציקת אביזרי כלים, חיפוי לצורך קישוט וכן כחומר להדבקת חלקי כלים זה לזה.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אֵמָל* אמל*
* במילון המקורי כתוב: אֵימָל
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
קֹשִׁי* קושי*
* במילון המקורי כתוב: קְשִׁי
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
חֶרֶס חרס מלת חרס משמשת לא רק במובן שבר של כלי, אלא גם במשמעות חומר הכלי לפני צירופו בכבשן.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
נְקֻדַּת הַדִּבְקוּק נקודת הדבקוק מעלת חום, שהחרס נעשה בה דומה לזכוכית בקשיותו ובצורתו, או סמיך.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
נְקֻדַּת הַהִתּוּךְ נקודת ההיתוך מעלת חום, שצורת החרס מתעברת בה, והחרס מתרכך ומתחיל להתנתך.
דלג למונחים