קדרות (תש"י)

סינון
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַכְבֵּשׁ סִנּוּן מכבש סינון מכונה המסננת את הטין וכובשת בשקיות-בד את תערובת הטין לגפת.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מָלוֹשׁ מלוש מכונה מורכבת הלשה את הטין הלח, מערבבת אותו ומעבירה אותו במעגילה.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַטְחֵנַת תֻּפִּים מטחנת תופים מכונה בצורת תוף מסתובב. כדורי החרסינה או הצור שבה משמשים לשחיקת החומר בין יבש ובין לח.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
טוּרְנִית* טורנית*
* במילון המקורי כתוב: טֻרְנִית
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אָבְנֵי קִדּוּד אובני קידוד אבניים חשמליים ובהם דפוס של גבס ותדמית
העתק
חלופות תקניות : דֹּפֶס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁבְּלוֹנָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : דופס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שבלונה (לועזי)
להרחבה
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כֶּסֶה כסה ר' כְּסָאִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַסְלֵק מסלק מכשיר המשמש לעיבוד הכלים על האבניים, כשהטין "קשה כעור".
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
גְּשִׁישׁ הַיּוֹצְרִים גשיש היוצרים מכשיר עץ למשיכת הטין למעלה כדי לעשותו כלי ולהחליקו.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כַּף הַיּוֹצְרִים כף היוצרים מכשיר לעיגול פנים הקערות.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַעֲצָד מעצד מכשיר למשיכת לוחות הטין לצורך דיקוקם.
דלג למונחים