קדרות (תש"י)

סינון
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אֲגַרְטָל* אגרטל* ר' אֲגַרְטְלִים
* במילון המקורי כתוב: אֲגַרְטֵל
עדכון: ברבים אֲגַרְטָלִים
העתק
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אַמְפּוּלָה* אמפולה*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֻּלָּה
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
דּוּד דוד רבים דְּוָדִים
עדכון: ברבים גם דּוּדִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
בִּילְבִּיל* בילביל*, פַּךְ בִּילְבִּיל* פך בילביל*
* במילון המקורי כתוב: בִּלְבִּל
* במילון המקורי כתוב: פַּךְ בִּלְבִּל
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
כְּלִי פּוּךְ* כלי פוך*
* במילון המקורי כתוב: כְּלִי פוּךְ
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
אָלַבַּסְטְרוֹן* אלבסטרון*
* במילון המקורי כתוב: אֲלַבַּסְטְרוֹן
העתק
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
מַשְׁפֵּךְ משפך ר' מַשְׁפְּכִים
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
קַנְקַן קנקן, אַמְפוֹרָה אמפורה רק מן התקופה היוונית ואילך
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
לֵקִיתוֹס* לקיתוס*
* במילון המקורי כתוב: לֵיקִיתוֹס
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
פַּטְפּוּטֵי כֵּלִים* פטפוטי כלים*
* במילון המקורי כתוב: פַּטְפּוּטֵי כֵלִים
דלג למונחים