קדרות (תש"י)

סינון
העתק
העתק
קדרות (תש"י)
שָׂפָה חֲרִיפָה* שפה חריפה*
* במילון המקורי כתוב: שָׂפָה חָרִיפָה
העתק
קדרות (תש"י)
שִׂפְתָּה* שפתה*
* במילון המקורי כתוב: שִׂפְתָה
העתק
קדרות (תש"י)
אֵלִיפְּטִי* אליפטי*, סְגַלְגַּל סגלגל
* במילון המקורי כתוב: אֶלִּיפְּטִי
העתק
קדרות (תש"י)
עֲדָשִׁי* עדשי*
* במילון המקורי כתוב: עַדְשִׁי
העתק
קדרות (תש"י)
כָּתֵף חֲרִיפָה* כתף חריפה*
* במילון המקורי כתוב: כָּתֵף חָרִיפָה
העתק
קדרות (תש"י)
זַרְבּוּבִית זרבובית ארוכה
דַּד דד קצר
חֵדֶק * חדק* כולל את שניהם
* במילון המקורי כתוב: חֶדֶק
העתק
קדרות (תש"י)
חֵדֶק מְדֻמֶּה* חדק מדומה*
* במילון המקורי כתוב: חֶדֶק מְדֻמֶּה
העתק
קדרות (תש"י)
יָדִית בְּרִיחַ* ידית בריח*
* במילון המקורי כתוב: יָדִית בָּרִיחַ
העתק
קדרות (תש"י)
חַרְטוֹם* חרטום* ר' חַרְטֻמִּים
* במילון המקורי כתוב: חַרְטֹם
עדכון: ברבים חַרְטוֹמִים
העתק
דלג למונחים