מכונית (תשט"ו)

סינון
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מוּסָךְ מוסך ר' מוּסַכִּים
דלג למונחים