מכונית (תשט"ו)

סינון
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
חָמְרֵי גֶּלֶם* חומרי גלם*
* במילון המקורי כתוב: חָמְרֵי גֶלֶם
העתק
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
פְּלָדַת פַּחְמָן* פלדת פחמן*
* במילון המקורי כתוב: פְּלָדַת פַּחֲמָן
העתק
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
גּוּמִי* גומי*, קוֹמוֹס* קומוס*
* במילון המקורי כתוב: גֻּמִּי
* במילון המקורי כתוב: קֻמּוֹס
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קָנַבּוֹס* קנבוס*
* במילון המקורי כתוב: קַנָּבוֹס
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
אַסְבֵּסְט* אסבסט*, אַמְיַאנְטוֹן* אמיאנטון*
* במילון המקורי כתוב: אַסְבֶּסְטוֹס
* במילון המקורי כתוב: אַמְיַנְטוֹן
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
טַלְק* טלק*
* במילון המקורי כתוב: טַלְקְ
העתק
העתק
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
הצורה המועדפת: כֹּהַל.
דלג למונחים