מכונית (תשט"ו)

סינון
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
תַּבְרִיג מַשְׂמְאִיל* תבריג משמאיל*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרִיג מַשְׂמִאיל
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
אֹם אום נ'; ר' אֻמִּים
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
הערת המזכירות המדעית: רווח פִּין פָּצִיל.
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
יָתֵד יתד נ'; ר' יְתֵדוֹת
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מִפְרָק מַלְגְּזִי* מפרק מלגזי*
* במילון המקורי כתוב: מִפְרָק מַלְגֵּזִי
העתק
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קְפִיץ* קפיץ*
* במילון המקורי כתוב: קָפִיץ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קְפִיץ מַחֲזִיר* קפיץ מחזיר*
* במילון המקורי כתוב: קָפִיץ מַחֲזִיר
דלג למונחים