משפט (תשי"ז, תשי"ח)

סינון
העתק
משפט ( תשי"ז, 1957)
צֵ'ק* צ'ק*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק
עדכון: גם הַמְחָאָה
העתק
משפט ( תשי"ז, 1957)
אִי-פֵּרָעוֹן* אי-פירעון*
* במילון המקורי כתוב: אִי-פֵרָעוֹן
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בְּלַנְקוֹ (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: בלנקו (לועזי)
להרחבה
העתק
משפט ( תשי"ז, 1957)
צֵ'ק מְשֻׂרְטָט* צ'ק משורטט*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק מְשֻׂרְטָט
עדכון: גם צֵ'ק מְסֻרְטָט, הַמְחָאָה מְסֻרְטֶטֶת
דלג למונחים