פסיכולוגיה (תש"ב–תשי"ט)

סינון
העתק
פסיכולוגיה (תש"ג, 1943)
בַּר חִישָׁה בר חישה במובן אובייקטיבי, כגון: נייר לבן הוא בר חישה, חִישׁוֹנִי חישוני במובן סובייקטיבי, כגון: הרשתית היא השטח החישוני ביותר בעין
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : בָּבוּאַת גְּרָר
להרחבה
חלופות תקניות : בבואת גרר
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : בָּבוּאַת גְּרָר חִיּוּבִית
להרחבה
חלופות תקניות : בבואת גרר חיובית
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : בָּבוּאַת גְּרָר שְׁלִילִית
להרחבה
חלופות תקניות : בבואת גרר שלילית
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : מְזִיג, מְזִיג צְלִילִים, קוֹנְסוֹנַנְס
להרחבה
חלופות תקניות : מזיג, מזיג צלילים, קונסוננס
להרחבה
העתק
פסיכולוגיה (תש"ג, 1943)
פַּעֲמָה* פעמה*
* במילון המקורי כתוב: פְּעָמָה
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ג, 1943)
חֹם פָּרָדוֹקְסִי* חום פרדוקסי*
* במילון המקורי כתוב: חֹם פָּרָדוֹכְסִי
עדכון: גם חֹם פָּרָדוֹקְסָלִי
העתק
פסיכולוגיה (תש"ג, 1943)
מֵתוֹדָה שֶׁל הַטָּעוּת הַמְּמֻצַּעַת* מתודה של הטעות הממוצעת*, דֶּרֶךְ שֶׁל הַטָּעוּת הַמְּמֻצַּעַת* דרך של הטעות הממוצעת*
* במילון המקורי כתוב: מֵתוֹדָה שֶׁל הַטָּעוּת הַמְמֻצַּעַת
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ שֶׁל הַטָּעוּת הַמְמֻצַּעַת
דלג למונחים