יין (תשע"ג)

סינון
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
אוֹצֵר יַיִן אוצר יין רוֹוח: סוֹמֶלְיֶה; מומחה (בעל תואר) האחראי ליין במסעדה – רכישתו, אחסונו והגשתו
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
אֲחֻזָּה אחוזה, נַחֲלָה נחלה יקב אֲזורי; רוֹוח: שָׁטוֹ (ציין בעבר יקב בנפת בורדו שבצרפת); דּוֹמֵיין (ציין בעבר יקב במחוז בורגון שבצרפת)
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
אִחְמוּץ אחמוץ הוספת חומצה לתירוש או ליין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
אֶפְטָר אפטר משקה כהיל שנוהגים לשתות אחרי הארוחה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
אֹפִי הַיַּיִן אופי היין צירוף הרשמים החושיים מן היין: צבע, ניחוח, טעם ומרקם היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
אַצְוָה אצווה סדרת ייצור של יין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
אֶקְדָּם אקדם רוֹוח: אַפֵּרִיטִיף; משקה כהיל שנוהגים לשתות כמתאבן לפני סעודה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַפֵּרִיטִיף (לועזי)
להרחבה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
בּוֹמֶה בומה יחידת מידה לריכוז סוכר הנהוגה בצרפת כדי לאמוד בקירוב את תכולת הכוהל לאחר התסיסה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
בְּחִישָׁה בְּחָבִית בחישה בחבית ערבוב היין על משקעיו בחבית או במכל תסיסה בשלב הייצור
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
בֹּחַל בוחל שלב בתהליך ההבשלה המתאפיין גם בשינוי הצבע הירוק בענבים: לשקוּף בלבנים ולאדום באדומים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
בִּירָה בירה משקה כהיל לא מזוקק המיוצר בתהליך של תסיסת דגנים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
סִמּוּן מָקוֹר סימון מקור אימות מקור היין ובקרת מאפייניו, המבוססים על הגדרות אזוריות
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
בְּרִיקְס בריקס יחידת מידה לריכוז המוצקים המומסים בתירוש, מדד לריכוז הסוכר
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
בְּשֹׂמֶת בשומת רוֹוח: אָרוֹמָה; רכיב ריחו הטבעי של זן הענב בתירוש וביין בתהליך הייצור
חלופות תקניות : בְּשֹׂמֶת
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָרוֹמָה (לועזי)
להרחבה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
בְּשֹׂמֶת מְאֻחֶרֶת בשומת מאוחרת רוֹוח: בּוּקֶה; בשומת המתפתחת ביין בעת התיישנותו
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
גְּדוּרָה גדורה רוֹוח: קְלוֹ; כרם מוקף גדר או חומה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
גּוּף הַיַּיִן גוף היין למשל: יין כְּבַד גוף, יין קל גוף

wine body wine body as in: heavy wine body, light wine body
העתק
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
גַּפְתָּה גפתה משקה כהיל המיוצר מן הגֶפֶת
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
גְּרָן קְרוּ גרן קרו דרגת איכות גבוהה ליין או לכרם לפי שיטה צרפתית (AOC)
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
דִּלּוּל אֶשְׁכּוֹלוֹת דילול אשכולות הפחתת מספר האשכולות שעל הגפן כדי לצמצם את עומס היבול ולשפר בכך את איכותו
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
דִּלּוּל שָׂרִיגִים דילול שריגים הפחתת מספר השריגים שעל הגפן כדי לחשוף את הגפן לאור ולווסת את כמות היבול
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
דָּלִית דלית גפן מודלית
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
סְעִיף הַגֶּפֶן סעיף הגפן זמורה שנזמרה וקוצרה למספר פרקים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
הַבְגָּרָה הבגרה אחסון היין בחבית כדי שיוסיף ויצבור בשומת וטעמים משניים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
הֲגָזָה הגזה הוספת פחמן דו-חמצני ליין כדי ליצור יין מוגז
המונח carbonation לא נכלל במילון המודפס
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
הַדְלָיָה הדליה הַכְוָונת גדילת הגפן באמצעות מערכת כבלים ותמוכות
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
אִוְרוּר אוורור מזיגת יין לכלי כדי לאווררו

aeration aeration also decantation or racking
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מַשְׁפֶּה משפה רוֹוח: דֵּקַנְטֶר; כלי זכוכית שמוזגים לתוכו יין ובו הוא מתאוורר ומופרד ממשקעים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
הֶלֶם בִּקְבּוּק הלם בקבוק פגם זמני ביין הנובע מתהליך מילוי הבקבוק
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
הַסְכָּרָה הסכרה הוספת סוכר לתירוש כדי להעלות את ריכוז הכוהל הסופי ביין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
הַפְרָדָה הפרדה תהליך ניתוק הענבים משִׁדרת האשכול והרחקת השִׁדרה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
הַקָּזַת תִּירוֹשׁ הקזת תירוש הפחתת התירוש במכל לשם הגברת המיצוי מן הזגים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
הַרְכָּבָה הרכבה חיבור הרוכב לכַּנָּה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
לִבְלוּב לבלוב התחלת הצמיחה של ניצן רדום
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
הִתְיַשְּׁנוּת הַיַּיִן התיישנות היין תהליך שבו היין נשמר לאורך תקופה ומתיישן
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
הִתְנַדְּפוּת התנדפות הפיכת המים ממצב נוזלי למצב גזי
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
זַג זג קליפת העֵנב
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
זַטֶּרֶת זטרת כשל בחֲנָטָה שתוצאתו ענבים קטנים ולא מפותחים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
זְמוֹרָה זמורה שריג גפן שהתעצה לקראת סוף הקיץ
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שָׂרִיג שריג ענף ירוק הנושא אשכולות או קנוקנות
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
זַן עֲנָבִים זן ענבים תת-מין גפן היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן זַנִּי יין זני יין שרובו או כולו מזן ענבים אחד לפי תקן ידוע
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
זִקּוּק זיקוק הפרדת נוזל כהיל מותסס (כמו יין ובירה) מן המים שבו
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
זְרוֹעַ זרוע ענף רב-שנתי שצומחות ממנו זמורות
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
חָבִית חבית לרוב עץ
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
חָבִית בָּרִיק חבית בריק, בָּרִיק בריק חבית של 225 ליטרים (שווה לנפח של 300 בקבוקים)
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
חַבְתָנוּת חבתנות אוּמנות עשיית חביות עץ ושיפוצן
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
חַכְלִיל חכליל צבע אדמדם ביין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
חָמִיץ חמיץ יין חמיץ הוא יין בעל תכולה גבוהה מדיי של חומצות נדיפות, בעיקר חומצת חומץ
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
חֲמִיצוּת הַיַּיִן חמיצות היין תחושת החומציות של היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
חֻמְצִיּוּת כְּלָלִית חומציות כללית רוֹוח: חֻמְצָה כְּלָלִית; החומציות של היין או התירוש כפי שהיא נמדדת באמצעות טיטור עם בסיס
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
חַרְצָן חרצן הגרעין שבעֵנב
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
חִלּוּן הַגֶּפֶן חילון הגפן הסרת עלים ושריגים ויצירת מעין "חלונות" במטרה לחשוף את סביבת האשכול
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
טִי=סִי=אֵי טי=סי=איי תְּלַת-כְּלוֹרוֹ-אָנִיסוֹל, תרכובת כימית הפוגמת בטעם ובריח של היין וקשורה לרוב בזיהום פקקי שעם
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
טְעִימָה טעימה הערכה חושית ושקלול של מדדי האיכות: מראה, ריח, טעם והרמוניה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
טְעִימָה אֲנָכִית טעימה אנכית טעימה משווה של יינות משנות בציר שונות
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
טְעִימָה עִוֶּרֶת טעימה עיוורת טעימה משווה בלי לדעת את זהות היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
טְעִימָה אָפְקִית טעימה אופקית טעימה משווה של יינות מיקבים שונים, באותה שנת בציר
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
טְפִיָּה טפייה מילוי מכל היין עד שפתו כדי להגן על היין מפני חמצון. השורש טפ"י בארמית עניינו הוספה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יָבֵשׁ בֶּן יָבֵשׁ יבש בן יבש רוֹוח: בְּרוּט; יבש מאוד; משמש לתיאור יינות מבעבעים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן יין משקה כהיל המופק באמצעות התססת תירוש ענבים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן אַדְמָתִי יין אדמתי יין בעל ניחוחות אדמה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שְׁכַר אֹרֶז שכר אורז שֵׁכר העשוי מאורז
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵין בִּכּוּרִים יין ביכורים יין שהופק בשיטות המאפשרות צריכה מידית ללא תקופת הבגרה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מָלֵא יין מלא יין סמיך וכְבַד גוף
העתק
יין (תשע"ג, 2012)

value wine value wine wine with high quality-to-price ratio, high-QPR wine
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן דּוֹמֵם יין דומם יין ללא בועות (יינות כאלה הם מרבית היינות בעולם)
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן הָגוּן יין הגון יין המיוצר בקפידה וללא הערמה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן הָדוּר יין הדור יין מסוגנן, מאוזן ומשרה תחושת איכות ויוקרה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן וָרֹד יין ורוד רוֹוח: רוֹזֶה; יין המיוצר מענבים אדומים שקליפותיהם עברו תסיסה חלקית
העתק
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן חֶמְאָתִי יין חמאתי יין שטעמו מזכיר חמאה
העתק
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן יָבֵשׁ יין יבש יין שרמת הסוכר השיורי בו נמוכה לפי תקן ידוע
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵין כֶּרֶם יְחִידָנִי יין כרם יחידני יין שהופק מֵחֶלקה אחת של כרם הגדל ומניב בתנאי סביבה אחידים אופייניים לאזור
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן לֹא מְסֻנָּן יין לא מסונן יין שלא הועבר דרך מערכת סינון
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן לְפֻלְחָן יין לפולחן יין המשמש לצורכי דת ופולחן
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מְאֻזָּן יין מאוזן יין שיש בו איזון של טעמיו ומרכיביו
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מְבַעְבֵּעַ יין מבעבע רוֹוח: מוּסֶה; יין המכיל פחמן דו-חמצני אשר נשאר ביין לאחר תהליך התסיסה הטבעית בבקבוק או במכל
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מְבַעְבֵּעַ קַלּוֹת יין מבעבע קלות יין המכיל מעט פחמן דו-חמצני אשר נשאר ביין לאחר תהליך תסיסה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מְבֻקָּר יין מבוקר יין הנמצא בפיקוח של נפת היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מְבֻשָּׁל יין מבושל יין שפוסטר כדי להכשיר אותו למזיגה בידי גויים

mevushal wine mevushal wine wine pasteurised for reasons connected to kashrut
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מוּגָז יין מוגז יין המכיל פחמן דו-חמצני המוּסף בזמן הבִּקבוק
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵין מוּתָג יין מותג רוֹוח: יַיִן גֵּנֵרִי, יַיִן מְעֹרָב. יין זַנִּי או יין מִמְסָךְ אשר הרכבו אינו מצוין בהכרח על גבי התווית
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מְחֻזָּק יין מחוזק יין שתכולת הכוהל שבו הועשרה על ידי תוספת כוהל ענבים בעת הייצור
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מְחֻזָּר יין מחוזר יין שעבר תהליך כימי של חיזור. אופייני לו ריח של ביצים סרוחות, בצל, כרוב כבוש וכדומה, שנוצר בשל תרכובות גופרית
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן בְּצֹבֶר יין בצובר יין שעדיין אינו באריזתו הסופית
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵין מִמְסָךְ יין ממסך רוֹוח: בְּלֵנְד; יין המיוצר מזנים שונים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מְסֻנָּן יין מסונן יין שהועבר דרך מערכת סינון
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מְעַקְצֵץ יין מעקצץ יין המותיר תחושה של תסיסה קלה טבעית בקצה הלשון; אין זה יין מבעבע
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מֻרְכָּב יין מורכב יין מרובד בטעמים ובניחוחות
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מְתֻבָּל יין מתובל יין בעל ניחוחות של תבלינים שונים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מָתוֹק יין מתוק יין שמתיקותו מקורה בענבים בהתאם לתקן אזורי
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן מְמֻתָּק יין ממותק יין מתוק (לפי תקן ידוע) שהוסף לו סוכר
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן נוֹשָׁן יין נושן יין שנשמר שנים רבות בתנאים נאותים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵין נֶקֶז יין נקז היין המתנקז מאליו ללא סחיטה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵין סַחַט יין סחט יין שהופק בסחיטת שיירי הענבים בתום התסיסה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן וְרַדְרַד יין ורדרד רוֹוח: סָמוּק; יין לבן שנעשה מענבים אדומים עם מגע קליפות קצר
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן עַז יין עז יין עתיר גוף ובשומת
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן פִּרְחָנִי יין פרחני יין בעל בשומת של פרחים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן קְטִיפָתִי יין קטיפתי יין שתחושת הטעימה שלו חלקה כקטיפה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵין קֶרַח יין קרח יין עשוי מענבים שקפאו על הגפן
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן רִבָּתִי יין ריבתי יין בעל טעמים וניחוחות של ריבה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן שֶׁבָּגַר עַל שְׁמָרָיו יין שבגר על שמריו יין שהושארו בו השמרים כדי ליצור בשומת משנית ועוד טעמים
העתק
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן שְׁרִירִי יין שרירי יין בעל נוכחות כוחנית
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵין שָׂרָף יין שרף רוֹוח: בְּרֶנְדִּי, יָי"שׁ; נוזל כהיל שנוצר על ידי אידוי וזיקוק של יין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵין תֶּקֶן יין תקן יין שיוצר על פי תקנים ארציים או אֲזוריים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
עֲשִׂיַּת יַיִן עשיית יין תהליך שבו הופכים תירוש ליין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵינָן יינן בעל מקצוע האחראי לייצור היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֵינָנוּת ייננות אֵנוֹלוֹגְיָה; מדע היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֶקֶב גָּדוֹל יקב גדול רוֹוח: יֶקֶב מִסְחָרִי; יקב המייצר מעל 100,000 בקבוקים בשנה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֶקֶב זָעִיר יקב זעיר רוֹוח: גָּרָאז'; יקב המייצר פחות מ-3,000 בקבוקים בשנה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יֶקֶב קָטָן יקב קטן רוֹוח: יֶקֶב בּוּטִיק; יקב המייצר בין 3,000 ל- 100,000 בקבוקים בשנה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן עֶשְׂבּוֹנִי יין עשבוני יין בעל בשומת של פלפל ירוק, דשא קצוץ, או צמח עשבוני אחר
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן אוֹרְגָּנִי יין אורגני יין שיוצר על פי תקן אורגני
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
כְּהִילוּת כהילות רמת הכוהל במשקה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
כֹּהֶל כוהל רוֹוח: אַלְכּוֹהוֹל; הכוונה לרוב לאתנול
הצורה המועדפת: כֹּהַל.
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
כְּוִיָּה כווייה פגיעה בענבים בימים חמים המקלקלת את היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
כַּנָּה כנה זן גפן בעל תכונות רצויות שמרכיבים עליו זן אחר
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
כְּפִיסֵי אַלּוֹן לְהַשְׁרָיָה כפיסי אלון להשריה
שְׁבָבֵי אַלּוֹן לְהַשְׁרָיָה שבבי אלון להשריה פיסות אלון המושרות ביין כדי להקנות לו בשומת וטעם נוספים על הבשומת הטבעית של העֵנב
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
כִּפַּת זַגִּים כיפת זגים רוֹוח: כּוֹבַע; שכבת הזגים הצפה מעל לתירוש התוסס
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
כֶּרֶם כרם מטע של עצי גפן
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
כָּתֵף כתף ההסתעפות העליונה של עוקץ האשכול הנושאת פרי. המילה כָּתֵף במשמעות זו מקורה במשנה, והיא באה כנגד נָטֵף (או נָטָף) - החלק התחתון והצר של האשכול
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
כִּתְפֵי הַבַּקְבּוּק כתפי הבקבוק החלק בבקבוק, מתחת לצווארו, שהזכוכית מתקערת בו
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
לָבָן בֶּן לָבָן לבן בן לבן רוֹוח: בְּלָאן דֵּה בְּלָאן. יין לבן בן לבן הוא יין לבן מבעבע המיוצר מענבים לבנים בלבד
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
לָגִין לגין כלי למזיגת יין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
לוּחוֹת לוחות פיסות עץ בצדי החבית שהן חלק ממבנה החבית
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
לִיקֵר ליקר משקה כהיל הנוצר מהשריית פֵּרות, תמציות טעם ועוד בכוהל
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שֵׁכָר שיכר משקה כהיל המתקבל מתסיסה של צמחים שאינם ענבים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
לֶתֶת לתת רוֹוח: מַאלְט; דגן מונבט, על פי רוב שעורה; מתאים לייצור בירה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מְבֻקְבָּק מבוקבק יין מבוקבק הוא יין שהועבר לבקבוקים ממכלי אחסון או מן החבית
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מִבְשָׁלָה מבשלה מקום שמיוצרת בו בירה או משקה כהיל אחר המופק מדגנים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מַדִּיד מדיד כלי המשמש למדידת גובה הנוזל ביחס לתחתית המכל
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מִזְקָקָה מזקקה מקום שמזקקים בו משקאות כהילים
העתק
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מֶלְצַר יַיִן מלצר יין מלצר שתפקידו להגיש את היין ולאחסן אותו
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מְסִיכָה מסיכה ייצור יֵין מִמְסָךְ
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מַפְרֵד-מַרְסֵק מפרד-מרסק מכונה המפרידה את גרגירי הענבים משִׁדרת האשכול ומרסקת אותם
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מִצּוּי בִּשְׁרִיָּה מיצוי בשרייה השריית הזגים בתירוש כדי למצות מהם צבע, חומרי טעם וריח ועפצנים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מַרְתֵּף מרתף מקום אחסון יינות שנועד להבגיר אותם בתנאי אחסון טובים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מְשִׁיכַת יַיִן משיכת יין רוֹוח: טִירָז'; שאיבה מתונה של היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מִשְׁקְעֵי יַיִן משקעי יין שיירי חומר ששקע לתחתית הבקבוק או לתחתית המכל
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מֵתָנוֹל מתנול סוג כוהל רעיל הנוצר בעת התסיסה בעיקר במשקאות כהילים המופקים מפֵּרות שונים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
נֶדֶף נדף היין המתנדף מן החבית
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
נְטִיפֵי יַיִן נטיפי יין רוֹוח: רַגְלַיִם, דְּמָעוֹת; נוזלים הנותרים על צדי כוסית היין ומעידים על כהילות גבוהה ועל שיירי גליצרול
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
נָפַת יַיִן נפת יין אזור יין מוגדר בידי גורם ממשלתי ונתון לתקנון מוקפד של הליכי גידול ענבים ועשיית יין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
סִדְרַת טְעִימָה סדרת טעימה רוֹוח: פלייט. מבחר משקאות לטעימה לפי סדר כדי לעמוד על איכותם
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
סוֹכֵן יַיִן סוכן יין אדם או חברה הרוכשים ענבים מחלקות אחדות ומוכרים אותם ליקבים. חלק מן הסוכנים אף מייצרים מענבים אלו יינות תחת שמם
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
סֻכָּר שִׁיּוּרִי סוכר שיורי הסוכר הנותר ביין לאחר תסיסתו; נמדד בגרם סוכר לליטר יין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
סְמָדַר סמדר פריחה מלאה של פרחי הגפן כאשר נושרים עלי הכותרת
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
סִנּוּן סינון הזרמת יין דרך מערכות צינורות לשם צילול היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
עֹבֶשׁ אָצִיל עובש אציל רוֹוח: רִקָּבוֹן אָצִיל; הפטרייה בּוֹטְרִיטִיס סִינֵרֵאָה התוקפת את העֵנב באזורים גשומים ומאפשרת לייצר יינות מתוקים אופייניים
עדכון: הפטרייה Botrytis cinerea (ב-B רישית) גורמת הן לעֹבֶשׁ אָצִיל הן לעֹבֶשׁ אָפֹר בעֵנב.
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
עוֹלֵלָה עוללה אשכול מאוחר הנישא על בני שריגים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
עֵנָב עינב גרגיר פרי הגפן
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
עָפִיץ עפיץ יין עפיץ הוא יין הגורם לתחושת עפיצות
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
עֲפִיצוּת עפיצות תחושת יובש וחספוס בפה הנגרמת ממאכל או ממשקה המכיל עַפְצָן, כמו ביין אדום
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
עַפְצָן עפצן רוֹוח: טָנִין; תרכובת כימית המשרה תחושת עפיצות
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
עָקָה עקה מצב הגורם לתגובות מצוקה בגפן
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
עֹקֶץ עוקץ הסתעפות קטנה המחברת את העֵנב לשדרה משנית של האשכול
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
עֲרִיפַת בַּקְבּוּק עריפת בקבוק טקס התזת צוואר הבקבוק בסַיף
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
עִרְסוּל ערסול טלטול וסיבוב של כוסית היין כדי לאוורר את היין ולשחרר את הבשומת
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
פִּנְכַּת טְעִימָה פנכת טעימה קערית שטוחה, לרוב מכסף, לטעימת יין ולבדיקת צלילותו וצבעו; אוצר היין נהג לתלות אותה על צווארו בשרשרת
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
פִּסְטוּר פסטור העלאת הטמפרטורה במשקה כדי להשמיד חיידקים; בישראל תהליך הפסטור משמש לרוב כדי לייצר יין מבושל
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מִכְסֶה מִתְבָּרֵג מכסה מתברג, פְּקָק מִתְבָּרֵג פקק מתברג כיסוי המתברג מבחוץ על צוואר הבקבוק ומאפשר את פתיחת הבקבוק ללא מחלץ
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
צִלּוּל צילול ולא הַצְלָלָה; פעולת ייצוב, עידון וסינון של היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
צִמּוּק צימוק ענב שיובש וצומק לאחר הבציר
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
קְנוֹקֶנֶת קנוקנת איבר אחיזה של הגפן היוצא במקום אשכול שלא התמיין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
קְרוּ קרו דרגת איכות בשיטה הצרפתית

cru cru Fr.
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
רְדִידָה רדידה פיסת החומר העוטפת את צוואר הבקבוק ואת הפקק שלו
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
רוֹגְלִית רוגלית גפן שאינה מודלית אלא שׂרועה או מעוצבת בשיטת גביע נמוך
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
רוֹכֵב רוכב זן המורכב על גבי כַּנָּה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שֵׁבֶט שבט רוֹוח: קְלוֹן; תת-זן של גפן המאופיין על ידי שינוי גנטי נקודתי
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שִׁדְרָה שדרה, שִׁזְרָה שזרה ציר מרכזי (מעובה) של התפרחת והאשכול
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שׂוֹרֵקָה שורקה גפן משובחת שענביה אדומים-כהים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שִׁיטַת זִהוּי שיטת זיהוי רוֹוח: אַמְפֵּלוֹגְרַפְיָה; שיטת זיהוי מינים, זנים ושבטים של גפן לפי צורות וצבעים של איברי הגפן וכיום גם בכלים מולקולריים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שִׁיֹּרֶת שיורת הטעם שנשאר בפה לאחר בליעת היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שְׁמָרִים שמרים פטריות חד-תאיות המשמשות בין השאר לייצור משקאות כהילים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שָׁעוּם שעום יין שפגם בו החומר טִי-סִי-אֵי. מקור החומר בעיקר בפקק השעם
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שְׁפִיָּה שפייה הפרדת היין ממשקעיו על ידי העברה מכלי לכלי
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שִׁפְקוּק שפקוק החלפת פקק בבקבוק
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
שִׁקּוּעַ שְׁמָרִים שיקוע שמרים רוֹוח: רֵמוּאָז'; הרחקת השמרים או שאר המשקעים ביין מבעבע על ידי סיבוב הבקבוק
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
תָּוִית תווית נייר המודבק על הבקבוק, ועליו פרטי זיהוי היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
תִּירוֹשׁ תירוש מיץ ענבים שלא תסס
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
תְּמִסַּת סֻכָּר תמיסת סוכר רוֹוח: דּוֹזָז'; תמיסה המוספת ליינות ליצירת תסיסה שנייה בתהליך הפקת יינות מבעבעים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
תְּנָאֵי גִּדּוּל תנאי גידול רוֹוח: טֵרוּאָר; כלל תנאי גידול הגפן המשפיעים על איכות היין, לרבות מיקום הכרם, שיטות הגידול וייצור היין ותנאי הסביבה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
תְּסִיסָה מָלוֹלַקְטִית תסיסה מלולקטית הפיכת חומצת תפוח (חומצה מאלית) לחומצת חלב (חומצה לקטית) על ידי חיידקים, בהיעדר חמצן
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
תְּסִיסָה פַּחְמָתִית תסיסה פחמתית תסיסה של אשכולות שלמים בסביבה אַנאֵרוֹבית רווית 2 CO
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
רוֹדְפָן רודפן רוֹוח: צֶ'יְסֶר. משקה, בדרך כלל לא כהיל (או דל-כוהל), שנשתה מיד לאחר משקה כהיל. בארץ המונח מציין משקה כהיל בכוסית קטנה הנלווה למשקה כהיל אחר
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מוֹזְגָן מוזגן פייה המאפשרת מזיגה מהירה ונקייה של היין
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
לָבָן בֶּן אָדֹם לבן בן אדום רוֹוח: בְּלָאן דֵּה נוּאָר. יין לבן בן אדום הוא יין לבן או ורדרד המיוצר מענבים אדומים ובדרך כלל מבעבע
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן בְּשָׂמְתִּי יין בשומתי יין שריחותיו הטבעיים מועצמים
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מִמְזָג ממזג רוֹוח: קוֹקְטֵיל
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
מִבְשְׁלָן מבשלן אדם העוסק בייצור בירה
העתק
יין (תשע"ג, 2012)
יַיִן סָגוּר יין סגור יין ששהה תקופה מסוימת בתנאי חוסר אוורור וטעמיו וריחותיו טרם הבשילו
העתק
דלג למונחים