שימוש כללי (תרצ"ח)

סינון
העתק
כללי (תרצ"ח, 1938)
העתק
העתק
כללי (תרצ"ח, 1938)
סְמוּכָה סמוכה, סְמוּכוֹת סמוכות משענת במכרות-פּחם לבל תשקע האדמה
דלג למונחים