שימוש כללי (תרע"ד)

סינון
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
אֲגִימוֹן אגימון מוט ברזל קטן כנזכר במלה אַגְמוֹן, שמים קצהו בטבעת קבועה בחלונות למען ישארו פתוחים
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
אַגְמוֹן אגמון מוט ברזל בקיר מאחורי דלת שיכולים לנעץ קצהו הכפוף לתוך טבעת קבועה בדלת למען תשאר סגורה
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
הֶדֶק הדק דבר שמהדקים בו נירות רבים יחד, או כבסים אל החבל שהם תלוים עליו
המונח המעודכן: אֶטֶב
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
חַרְסִינָה חרסינה כלי חרס לבנים ושקופים
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
טֶקֶם טקם קבוצת הקעריות ומכשירי השלחן
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
מֶחְפָּצָה מחפצה כלי לשמר בו תכשיטין וכיו"ב
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
מִלְבָּשָׁה מלבשה חדר לשמירת בגדים
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
מַפְצֵעַ מפצע כעין צבת לפצע בה אגוזים וכיו"ב
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
צְדֹפֶת צדופת כלי חרס מצֻפים קלפה מבריקה
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
קֶלֶת קלת קפסה שבה שמים חפצים קטנים רבים מועילים
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
קֶרֶן קרן, שׁוֹפָר שופר תרמיל ניר בצורת קרן
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
שׁוֹפִין* שופין* כלי מלאכה שמשפשפים ולוטשים בו ברזל להחליקו
* במילון המקורי כתוב: שׁוּפִין
העתק
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
דלג למונחים