שימוש כללי (תרפ"א)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
כָּתֵף כתף (ר' כְּתֵפוֹת); חזוק של אבנים בגשר
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
רֹאשָׁה ראשה אבן הראשה של הקשת
העתק
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
כַּרְכַּר* כרכר*
* במילון המקורי כתוב: כַּרְכָּר
העתק
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
תֹּרֶן תורן
תֵּרֵן* תירן* הפועל
* במילון המקורי כתוב: תָּרֵן
העתק
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
אַרְכֻּבָּה* ארכובה* השפופרת הכפופה באמצע
* במילון המקורי כתוב: אַרְכּוּבָה
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
תֶּקַע וְשֶׁקַע תקע ושקע שני הקצוות של שתי השפופרות, שהאחת נכנסת לתוך השניה.
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
חָלוּק חלוק הצפוי על מקום חבור שתי השפופרות
העתק
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
לְחִי לחי (ר' לְחָיוֹת); הלוח שמשני קצות השרתוע
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
כּוּךְ כוך החדר הקטן, שחופרים תחת האדמה לבדוק אם הכל כסדר.
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
אֶשְׁלָב אשלב שבכה עשויה בדים-בדים ולא שתי וערב.
העתק
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
תִּחַח* תיחח*
* במילון המקורי כתוב: תַּחֵחַ
דלג למונחים