רכיכות [בעלי חיים] (תשס"ד)

סינון
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
כְּתֹנֶת-גַּרְגִּירִים* כתונת-גרגירים* כתנות-ים (כיטונים)
* במילון המקורי כתוב: כְּתֹנֶת-גַּרְגְּרִים
העתק
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
כְּתֹנֶת-יָם כתונת-ים כתנות-ים (כיטונים)
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
סְפוֹגָן גַּרְגִּירִי* ספוגן גרגירי* גלגליים
* במילון המקורי כתוב: סְפוֹגָן גַּרְגְּרִי
העתק
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
מִגְדָּלַף גַּבְשׁוּשִׁים* מגדלף גבשושים* מגדלוניים
* במילון המקורי כתוב: מִגְדְּלַף גַּבְשׁוּשִׁים
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
שִׁבְעָן שבען סטרומבוסיים
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
תְּאֵנִיתִיִּים תאניתיים חלזונות
תְּאֵנִית תאנית לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
חֶלְזוֹנוֹת=רַחַף חלזונות=רחף בלא פירוט נוסף] [חלזונות
העתק
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
גַּזְלָנִיִּים גזלניים חלזונות
גַּזְלָן גזלן לכל הסוגים במשפחה
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
אַרְגָּמוֹן קֵהֵה-קוֹצִים* ארגמון קהה-קוצים* ארגמוניים
* במילון המקורי כתוב: אַרְגָּמוֹן קְהֵה-קוֹצִים
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
אַרְגְּוָנִית קֵהַת-צְלָעוֹת* ארגוונית קהת-צלעות* ארגמוניים
* במילון המקורי כתוב: אַרְגְּוָנִית קְהַת-צְלָעוֹת
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
קבוצה / משפחה?
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
תּוּתִית פִּי-פַּז* תותית פי-פז* ארגמוניים
* במילון המקורי כתוב: תּוּתִית פִּי-פָּז
העתק
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשס"ד, 2003)
קוֹצָן קוצן קוצניים