אפייה [כלכלת הבית] (תשי"ז, תשי"ט, תש"ך)

סינון
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
אָקָרִית הַקֶּמַח* אקרית הקמח*
* במילון המקורי כתוב: אֲקָרִית הַקֶּמַח
העתק
כלכלת הבית ( תשי"ז, 1957)
מֵי גְּבִינָה* מי גבינה*
* במילון המקורי כתוב: מֵי גְבִינָה
העתק
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית ( תשי"ז, 1957)
מְלָסָה* מלסה*
* במילון המקורי כתוב: מְלַסָּה
העתק
העתק
כלכלת הבית ( תשי"ז, 1957)
מְכַל קֶמַח* מכל קמח*
* במילון המקורי כתוב: מֵכַל קֶמַח
העתק
העתק
כלכלת הבית ( תשי"ז, 1957)
גְּדִיל* גדיל*
* במילון המקורי כתוב: גָּדִיל
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית ( תשי"ז, 1957)
צְנִים* צנים*
* במילון המקורי כתוב: צָנִים
העתק
חלופות תקניות : בְּשֹׂמֶת
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָרוֹמָה (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית ( תשי"ז, 1957)